Boerderij: Stal gereinigd; nu hopen op minder fipronil

16-08-2017

Legkippenhouder Jaap van Deelen heeft maandag en dinsdag de inrichting van zijn twee kippenstallen met warm water en groene zeep gereinigd, terwijl de biologische kippen erin zaten.

Van Deelen hoopt hiermee ‘herbesmetting’ van zijn kippen met fipronil te voorkomen. Ook hoopt hij dat het gehalte fipronil in zijn 24.000 kippen – en daarmee in zijn eieren – snel zal afnemen.

Van Deelen had zich zaterdag 5 augustus bij de NVWA gemeld, omdat hij vorig jaar (inmiddels 11 maanden geleden) zijn twee stallen had laten behandelen door ChickFriend. Uit de monstername van de eieren op de maandag erna bleek dat de fipronil-gehalten in de eieren te hoog was; 0,014 in de ene stal, 0,43 in de andere. Van Deelen kreeg het vrijdag 18 augustus te horen. Vanwege dit grote verschil heeft Van Deelen een contra-analyse aangevraagd. De uitslag laat nog op zich wachten.

Niet ruimen en ruien
Van Deelen heeft direct na het schoonmaken van de stal ook de mest eruit gehaald en opgeslagen in de loods. Waarschijnlijk laat hij die afvoeren voor verbranding.

De kippen van de Gelderse pluimveehouder zijn inmiddels 65 weken oud. Van Deelen heeft niet voor ruimen gekozen, omdat hij dan 5 maanden leeg zou komen te staan. Hij koos ook niet voor ruien, omdat hij hoopt dat hij door de gekozen aanpak over enkele weken weer eieren mag leveren. Zeker uit de stal waar het gehalte het laagst was.

GD: stallen niet reinigen met zeep
GD adviseert stallen niet te reinigen met zeep, omdat zeep fipronil niet afbreekt. Maar zepen kunnen wel effectief zijn om de vettige aanslag op wanden, vloeren en de inrichting waarin fipronil aanwezig is daarvan los te maken. Dit komt dan met het water in de mest terecht.

 
 

Inloggen op de ledenportal