Pluimveeweb: Belgische regering helpt getroffen bedrijven

18-08-2017

Woensdag 16 augustus besloot de Belgische regering om bedrijven te helpen die getroffen zijn door de fipronil affaire in de eiersector. Zowel Boerenbond, ABS als ook de Landsbond van pluimvee- en konijnenhouders reageren tevreden op de initiatieven van de federale overheid om de gevolgen van het fipronil-debacle in te perken.

De federale regering heeft overeenstemming over tien concrete sociaaleconomische maatregelen. Met de tien maatregelen komt de regering de getroffen bedrijven tegemoet, zeggen ministers van Landbouw en Zelfstandigen Denis Ducarme, van Volksgezondheid Maggie De Block , van Werk en Economie Kris Peeters en van Financiën Johan Van Overtveldt.

Schadeloosstelling getroffen bedrijven
Er komt dus onder meer een schadeloosstelling voor de getroffen bedrijven. “Er worden twee soorten hulp overwogen”, luidt het. “Enerzijds de vergoeding van de werkingskosten veroorzaakt door de crisis. Anderzijds de activering van de FAVV-reserve voor vergoedingen ter compensatie van de inkomstenderving door de vernietiging van producten, of met andere woorden, de terugbetaling van vernietigde producten op forfaitaire basis.”

Daarnaast komt er onder andere een afbetalingsplan van werkgeversbijdragen, uitstel van betaling van sociale bijdragen en is een beroep op tijdelijke werkeloosheid mogelijk. De diensten van FAVV worden versterkt door tijdelijke herschikking van personeelsleden. De regering gaat in overleg met de banksector indien nodig de kredieten aanpassen aan bedrijven die nu schade hebben geleden door de fipronilcrisis.

Wet aanpassen
Om dit compensatiemechanisme in te voeren, moet de wet waarmee het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen is opgericht, worden aangepast. Het zal namelijk het FAVV zijn dat de schadeloosstelling moet uitvoeren. In de wet zullen de interventievoorwaarden, de interventieplafonds, de categorieën van begunstigden en de procedure voor de toekenning van steun gedefinieerd worden.

Snelle actie
De overheid is niet alleen ingegaan op onze voorstellen, maar handelde ook heel snel, zeggen de bonden en ABS, Algemeen Boerensyndicaat. “De eerst stappen zijn gezet en dit is een hart onder de riem van alle getroffen pluimveebedrijven”, aldus Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. “We beseffen wel dat dit voorstel van maatregelen nu nog genotificeerd moet worden aan Europa en dat de wijziging van wetgeving tijd vraagt.”

Tekst:Monique van Loon - vilt.be

 
 

Inloggen op de ledenportal