Pluimveeweb: Dien met spoed klachten NVWA in

22-08-2017

Belangenbehartigers en Kamerleden adviseren om zo spoedig mogelijk klachten NVWA in te dienen. Het indienen van klachten geeft Kamerleden beter zicht op het gevoerde beleid en het verloop van de crisis. Donderdag 24 augustus is het fipronil debat in de Tweede Kamer.

Het is van groot belang om de politiek en de NVWA deelgenoot te maken van de problemen waarmee de sector is of wordt geconfronteerd. Het indienen van klachten geeft Kamerleden beter zicht op het gevoerde beleid en het verloop van de crisis.

Vul klachtenformulier NVWA in
Veel gedupeerde pluimveehouders zijn nu druk met hun bedrijf. Kippen ruien, stallen schoonmaken, mest- en eierafzet etc. Er wordt geknokt om door de crisis te komen en om vertrouwen van consumenten en afzetmarkten te herwinnen. Toch is het van groot belang om de politiek en de NVWA deelgenoot te maken van de problemen waarmee de sector is en wordt geconfronteerd.

Deel daarom klachten over de maatregelen en het beleid waarmee de legpluimveesector de laatste maand te maken heeft of heeft gehad. Ook de politiek en de NVWA zal daar in haar evaluatie ongetwijfeld gebruik van maken. Het advies is de klachten afzonderlijk in te dienen via het klachtenformulier van de NVWA.

Kom donderdag 24 augustus naar Den Haag
Belangenbehartigers roept pluimveehouders en sectorgenoten donderdag a.s.  naar Den Haag te komen. Tussen 10.30 -13.30 uur is er een Algemeen Overleg gepland van de vaste kamer commissie EZ met de verantwoordelijke bewindslieden. Het is van belang te laten zien dat de fipronil crisis velen raakt en dat de sector steun verwacht van de overheid. Het debat is vrij toegankelijk en te volgen vanaf de publieke tribune.

 
 

Inloggen op de ledenportal