Pluimveeweb: LIVEBLOG: Fipronildebat

24-08-2017

Van 10.30 tot 13.30 houdt Pluimveeweb.nl hier een liveblog bij over het fipronildebat.

15.26 DE ALGEMENE VERGADERING IS AFGELOPEN.

——————————-

15.22 Sazias vraagt nog naar het compensatiefonds. Van Dam zegt dat het niets te maken heeft met over het hart strijken. Maar volgens hem moet het goed gelegitimeerd zijn omdat het om belastinggeld gaat. Volgens hem is het niet uit te leggen dat je het ene bedrijf wel helpt en een ander niet. Hij zegt dat het heel naar is dat er schade is berokkend is aan de bedrijven, maar hij vindt niet dat de overheid die schade dan moet oplossen.

———————————

15.21 Tot slot. Volgens Van Dam gaat het de komende weken de energie naar de afwikkeling. Hij zegt dat hij over een half jaar met een terugkoppeling komt van het kabinet.

———————————

15.20 Bisschop vroeg om reflectie. Van Dam zegt dat hij de staatssteunstukken uit België zelf kan opzoeken.

——————————

15.17 Van Dam gaat in op vragen over het gebruik van het middel Dega-16. Het wordt er volgens hem niet anders van of je er een ander woord opplakt: beheersing over bestrijding. Maar dat het op grote schaal mis is gegaan, moeten we volgens Van Dam wel lessen uit leren, bijvoorbeeld het vertrouwen in een keurmerk. Daarmee wordt de indruk gewekt dat iemand anders, het keurmerk, controleert of het middel gebruikt mag worden of niet en of mensen vakbekwaam zijn.

——————————-

15.17 SCHIPPERS IS KLAAR MET DE VRAGEN AAN HAAR. NU VAN DAM AAN HET WOORDEN VOOR DE ANTWOORDEN OP DE VRAGEN AAN HEM.

——————————-

15.16 De onderzoekscommissie zal met betrokkenen praten, waardoor er wel verhalen op de onderstafel komen. Het is aan de commissie om in te vullen hoe dat gebeurd.

——————————-

15.15 De NVWA moet volgens Schippers oog en empathie hebben voor de bedrijven die in deze situatie zitten. In de sectoroverleggen moet de communicatie goed open zijn om te kijken waar het knelt.

——————————-

15.13 Gaat in op Futselaar. Ze zegt dat ze liever mensen met expertise laat vertellen. Dat vindt ze heel belanglijk, zij kunnen goed uitleggen wat ze aan het doen zijn en waarom. Ze zegt dat ze niet uit de media weg zijn gebleven, maar daar zit dus een keuze onder.

——————————

15.13 Schippers zegt dat als de resultaten van het onderzoek er zijn, de staatssecretaris en minister er niet meer zullen zijn op deze post.

——————————-

15.11 Schippers gaat in op de vraag van Grashoff. Ze zegt het heel belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan, net als in andere crises. Zegt nog eens dat de NVWA goed gehandeld heeft door heel transparant te zijn, dit was een les uit de crisis Q-koorts.

———————————-

15.10 ANTWOORDEN OP VRAGEN UIT TWEEDE TERMIJN DOOR SCHIPPERS

———————————

15.07 Graus zegt dat er een kwalitatieve en kwatitieve kwaliteiten van de NVWA. Hij hoopt op een inspecteur-generaal bij de NVWA. Hij vindt het onwaarschijnlijk dat dit allemaal zo heeft kunnen gebeuren en zegt dat de rotte appels bij de NVWA eruit moeten. 
Kuiken reageert en zegt dat hij geen aantijgingen mag doen tegen mensen die zich niet in het debat kunnen verdedigen. Graus is hier niet mee eens en verdedigd zich.

——————————-

15.06 Van Veldhoven aan het woord. Ze heeft een vraagteken bij het aantal instrumenten van de NVWA, benadrukt weer alleen de reactie bij acuut gevaar. Ook de kwaliteitsverbetering van de sector zelf moet veel aandacht verdienen volgens haar. Ze vraagt aan de staatssecretaris wanneer hij in de Kamer terugkomt op het verhaal.

———————————

15.04 Mevrouw Kuiken aan het woord.

———————————

15.02 Bisschop van de SGP. Hij vindt dat het onderzoek ook gericht moet zijn op de communicatie en over of het optreden van de NVWA de crisis heeft afgezwakt of versterkt. Hij vraagt om een brief van de straatssecretaris over de staatssteunmogelijkheden die België heeft.

——————————

15.00 Hiddema aan het woord voor FvD. Hij vindt niet dat de NVWA adequaat heeft gehandeld, ook niet met de kennis van toen. Hij vraagt zich af hoe de pluimveehouder tegemoet gekomen kan worden en uitzicht geboden kan worden.

——————————-

14.59 Lodders aan het woord. Ze vraagt zo snel mogelijk de onderzoeksopzet te ontvangen. De toezeggingen wil ze ook graag terug in een brief van het kabinet met daarin ook de voortgang van de toezeggingen.

—————————

14.58 Dik-Faber vertelt dat ze het zeer vervelend vindt dat een deel van de pluimveehouderijen het niet zal overleven. Ook zij deelt de mening dat de schuld teveel bij de pluimveehouders ligt. 
Ze vraagt zich af hoe de verhalen in haar mail van boeren op de onderzoekstafel terecht krijgt.

————————

14.56 Ouwehand van de PvdD gaat in op de anderhalf miljoen kippen die afgemaakt worden. Daarnaast gaat ze in op het handelen bij een acuut gevaar.

————————

14.53 Mevrouw Sazias aan het woord. Ze deelt de mening van Grashoff dat er zo verdedigend wordt gesproken over de NVWA en dat er ook een 
Ze vindt dat rehabilisatie van de pluimveesector echt de hoogste prioriteit heeft en vindt dat de schuld teveel bij de pluimveehouders wordt gelegd. 
Ze vraagt de bewindslieden nog een keer naar een calamiteitsfonds.

—————————

14.52 Geurts aan het woord. Hij vindt dat de economische gevolgen te veel eenzijding bij de pluimveesector liggen. Hij vraagt een VAO aan voor De Tweede Kamer.

————————

14.51 Futselaar benadrukt dat er een lek zit in de keuring van de voedselketen. Hij vindt het ook dat de bewindspersonen te weinig in beeld zijn geweest. Dat heeft hij gemist.

———————-

14.50 - Grashoff concludeert dat de NVWA anders had moeten en kunnen handelen.

———————-

14.49 Tweede termijn start. 
Grashoff begint weer.

————————-

14.40 HET DEBAT WORDT TIJDELIJK GESCHORST VOOR HET TWEEDE TERMIJN

————————-

14.39 Van Dam: Er wordt momenteel gewerkt aan een protocol voor de vrijgave van vermeerderingsbedrijven. Deze wordt binnen enkele dagen verwacht.

————————-

14.37 Van Dam: Ik heb geen signalen ontvangen dat Rendac misbruik maakt van de situatie in de pluimveesector door het tarief voor de verwerking van pluimvee te verhogen.

—————————

14.35 Van Dam: Pluimveehouders mogen zelf beslissen of zij leghennen doden om het bedrijf schoon te krijgen van fipronil. Dat is ook door de recher getoest.

————————-

14.32 Van Dam: Ik hoop dat pluimveehouders via ruien en ruimen en het gebruik van waterstofperoxide de stallen schoon kunnen, zodat er extra ruimingen van hennen kunnen worden voorkomen.

————————-

14.28 Van Dam: De laboratoria hebben snel gehandeld en in korte tijd veel werk verricht. De bottle neck is om de uitslagen snel te interpreteren. De NVWA heeft maatregelen genomen om bedrijven die na vijf dagen nog geen bericht hadden ontvangen snel werden geholpen. De NVWA heeft gedurende de crisis haar werkwijze aangepast om pluimveehouders ze goed mogelijk tegemoet te komen.

————————

14.26 Van Dam: Het volgende kabinet zal besluiten nemen voor de verbetering van het functioneren van de NVWA.

————————-

14.25 Van Dam: De NVWA heeft gehandeld zoals je van de NVWA zou mogen verwachten. Ik ben samen met minister Kamp bij de organisatie op bezoek geweest vorige week. Heb mijn complimenten uitgesproken voor het werk dat de NVWA heeft verricht. Het is indrukwekkend wat ze de afgelopen weken hebben gepresenteerd. Er is zeker wel iets misgegaan, maar het toch een behoorlijk klus geklaard en hebben daarvoor niet altijd de waardering gekregen die zij verdienen.

————————-

14.22 Van Dam: Overheid kan de geleden schade niet direct compenseren. Dat schept een presedent voor andere sectoren en zou mogelijk fraude kunnen faciliteren. Daarmee zou het eind zoek zijn voor de overheid.

————————-

14.20 Van Veldhoven D66: Het keurmerk dat bedrijven controleert zal beter moeten.

—————————-

14.17 Van Dam: Als levensmiddelenproducent ben je zelf verantwoordelijk voor het kwaliteit van het product, maar boeren beschikken niet over de mogelijkheden om dit adequaat op te pakken. Daarvoor is het IKB opgericht. Controles zullen beter moeten. We zullen private bedrijven hierbij ondersteunen zonder op de stoel van de ondernemer te gaan zitten.

—————————

14.14 Van Dam: Niet alle pluimveebedrijven zullen deze klap helaas te boven komen. Er zullen bedrijven omvallen.

—————————

14.12 Van Dam doet toezeggingen: om liquiditeitpostitie van pluimveebedrijven veilig te stellen krijgen getroffen bedrijven half jaar uitstel van betaling voor diergezondheidsfonds. Daarnaast een jaar uitstel van betaling van belastingen. 200.000 euro is beschikbaar gesteld door EZ voor het onderzoek naar het schoonmaken van de stallen. Beste methode schoonmaken van de stallen is het gebruik van waterstofperoxide. Pluimveemest dat mogelijk veronreinigd is kan worden verwerkt in Moerdijk.

————————-

14.06 “De geschatte financiële schade aan de bedrijven in totaal is 33 miljoen.

—————————

14.05 Van Dam gaat nu in op de economische gevolgen voor de sector.

——————————

14.01 Van Dam gaat nu in op de vraag of de sector niet gewaarschuwd had kunnen worden. Hij benadrukt dat dit niet kon omdat het onder een strafrechtelijk onderzoek viel en omdat er in dat onderzoek ook nog heel veel onduidelijk was, bijvoorbeeld hoeveel verdachten er waren.

Van Dam zegt toe: “Ik ga een gesprek plannen met de sector en met het OM om te overleggen of er manier te bedenken is om dit soort meldingen, ondanks een strafrechtelijk onderzoek, door te spelen naar de sector.” Hij vindt wel dat ook naar de andere kant gekeken moet worden, namelijk hoe de sector naar de NVWA meldt.

———————-

13.59 Futselaar interrupteert en vraagt zich af, of als er geen signalen vanuit België waren gekomen, of er dan pas in 2018 naar buiten was gekomen dat er fipronil in de eieren zat. In 2018 was een onderzoek naar fipronil gepland door de NVWA.

Van Dam zegt dat er nu weer vanuit wordt gegaan dat er niets met de melding bij de NVWA.

————————

13.55 Grashoff interupteert. Hij vindt het bijzonder dat er een signaal zo serieus wordt genomen en vraagt zich af waarom er geen steekproef is genomen. Van Dam vraagt zich hetzelfde af, maar hij dan zich dat vanuit zijn rol niet beoordelen. Daar zijn experts voor nodig volgens hem. 
Van Dam vindt dat je open moet staan voor beide conclusies.

Grashoff: “Kan de staatssecretaris het met mij eens zijn dat er geen grote misstap is gemaakt?”

Volgens Van Dam is dat met de kennis van nu en moet je dat door experts laten beoordelen.

————————-

13.49 Mevrouw Ouwehand interrupteert voor de tweede en dus laatste keer. Ze vraagt zich af of het bij de NVWA zo smal is dat er alleen mogelijkheden zijn om alleen bij acuut gevaar. 
Van Dam zegt dat het om verboden middelen in de landbouw gaat en dat het mede daarom strafrechtelijk opgepakt.

————————

13.49 Ook dit moet in het onderzoek meegenomen worden.

———————

13.45 Via twee wegen kwamen twee tips binnen bij de NVWA, ze behandelden dat als een tip. Daarna is een direct informeel onderzoek ingesteld. Er is gekeken of er een direct gevaar was voor de volksgezondheid. In januari werd duidelijk dat er geen acuut gevaar opleverde. Daarna is besloten het onderzoek verder strafrechtelijke voortgezet, waardoor het geheime informatie werd. 
De vraag is nu of er in januari een andere uitslag uit het onderzoek moeten komen. Het bureau heeft zelf aangegeven dat met de kennis van nu, dat er dan een ander advies was gegeven. Maar zegt dat die kennis er begin van dit jaar nog niet was.

————————-

13.44 Van Dam vindt dat de overheid moet ondersteunen bij de zelfcontrole systemen.

—————————-

13.41 Veel boeren hebben volgens Van Dam dat ze de controles niet uitgevoerd. Op basis van vertrouwen. 
Van Dam zegt dat hij als mens begrijpt dat het zo is gegaan, maar moet er wel gereflecteerd worden en moet het onderzoek breed opgezet worden.

——————————-

13.39 Van Dam zegt dat bedrijven geen genoegen hadden mogen nemen met het antwoord van ChickFriend dat het geheim van de chef is op de vraag welk middel ze gebruiken.

——————————

13.37 Van Dam zegt dat pluimveehouders ChickFriend vertrouwde om verschillende redenen, waaronder het keurmerk en bijvoorbeeld door aanraden van dierenartsen en collega’s.

———————————

13.37 ANTWOORDEN OP DE VRAGEN VAN VAN DAM.

——————————

13.24 De laatste vraag over het Telegraafinterview van Schippers zelf. Ze geeft aan mee te leven met de pluimveehouders. Ze vraagt zich af waarom dit gebeurd is en waar de oorzaak gezocht moeten worden. Bloedluis is een groot probleem en ze snapt dat het fijn was om een middel te hebben dat zo goed werkte. Volgens haar stond duidelijk in de wet dat het middel verboden is, maar dat dat wel gecontroleerd had moeten worden door pluimveehouders. Zij dienen volgens haar alle middelen te moeten controleren die ze inbrengen in de voedselketen.

Geurts vindt dat de uitspraak generiek is opgeschreven. Schippers is het daar niet mee eens.

———————————

13.23 Volgens Schippers is er genoeg toxologische kennis bij de NVWA en heeft de mogelijkheid om elders kennis vandaan te halen, maar ze zegt wel dat dit een onderzoeksvraag is in het komende onderzoek.

———————————

13.22 - De inzet van Schippers is om het onderzoek eind dit jaar af te hebben.

————————————

13.17 - Er zijn extra laboratoria geopend, op de vraag waarom sommige pluimveehouders zo lang moesten wachten op hun monsters.

————————————-

13.15 - Op 7 juli is niet de volledige administratie in beslag genomen. De administratie was niet in orde en het vereiste heel veel werk om een goed beeld te geven van de administratie.

———————————-

13.11 - Sector niet geïnformeerd omdat er een strafrechtelijk onderzoek liep. Uitspraken hadden ook schade toe kunnen brengen aan het onderzoek. 
———————————-

ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN DE KAMERLEDEN DOOR SCHIPPERS

——————————

13.07 Geurts vraagt zich nog af waarom er in november 2016 niet is gecommuniceerd naar de pluimveehouders. Schippers reageert en zegt dat er geen linken te leggen waren. Ze denkt dat de sector het niet fijn had gevonden had als er alleen aanwijzingen waren en geen bewijzen. 
Volgens zijn de pluimveebedrijven en ChickFriend precies hetzelfde behandeld. 
Geurts vraagt nog een keer waarom er niet gecommuniceerd is, zodat bedrijven via het zelfcontrolesysteem had kunnen helpen zoeken op basis van de aanwijzingen. 
Volgens Schippers komt dit door het strafrecht.

—————————-

13.06 Lodders vraagt nu naar de datum in België, 15 mei, waarop de Belgen al wisten dat er fipronil in eieren zat en vraagt de minister ook België streng te bevragen. Schippers geeft aan dat er gekeken moet worden naar hoe dit Europees is aangepakt.

——————————-

13.04 - Schippers wil nu vragen van de Kamerleden beantwoorden, haar verhaal tot nu was een inleiding met al veel antwoorden op vragen.

——————————

13.01 - Volgens Schippers blijkt er dat er in het begin geen idee dat dit tot dit probleem van grote omvang zou zijn.

—————————

12.59 - Schippers geeft een globale tijdlijn voor met momenten. Op 21 juli werd ChickFriend stilgelegd. Tijdens een onderzoek op 7 juli werd er geen fipronil gevonden bij ChickFriend. Er waren wel aanwijzingen, maar geen bewijs. Daarom is ChickFriend niet direct stilgelegd. Ook de 8 bedrijven worden volgens Schippers niet op de dag van de eerst monsters stilgelegd.

—————————-

12.56 - Schippers gaat nu in op vragen over juni/juli.

———————————

12.52 - Volgens Schippers aanleiding voor verbeterprogramma bij de NVWA. Geld gestoken in heel specialistische kennis. Veldhoven interrupteert en vraagt naar veranderingsmoeheid en het risico daarvan. Schippers reageert. Volgens Schippers heeft de organisatie rust en ruimte nodig.

———————————-

12.51 Veel vragen en informatie over de systemen bij de NVWA.

——————————

12.41 - Volgens Schippers heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en is het een ilusie dat de NVWA alle verantwoordelijkheid van een sector zou wegnemen. Ouwehand reageert, volgens haar kiest de minister de vlucht vooruit met nog meer onderzoek.

——————————-

12.37 Geurts vraagt zich af, als de NVWA goed communiceerd volgens Schippers, waarom er dan in november 2016 dan niet is gecommuniceerd naar de pluimveehouders? Schippers geeft aan dan Van Dam daar op terugkomt.

—————————-

12.30 - Bisschop interrupteert ook. Volgens hem zijn er maatregelen getroffen die misschien hadden gehoeven. 
Schippers deelt die mening niet. Zij denkt niet dat de crisis verdiept werd door de berichtgeving, maar kon het publiek nu zelf kiezen. Volgens Schippers heeft de NVWA goed gehandeld door erg transparant te zijn. 
Bisschop vraagt zich af waarom ook eieren uit schone stallen dan werden tegengehouden, met het oog op een schadevergoeding. Volgens Schippers mochten eieren van pluimveehouders die konden aantonen dat ze de schone eieren goed konden sorteren, gewoon geleverd worden.

——————————-

12.27 - “De communicatie in Nieuwsuur had beter gemoeten”, zegt Schippers. Grashoff vindt dat in iedere crisis dezelfde dingen in de communicatie misgaan. Volgens Schippers hebben ze lessen geleerd uit de Q-koortscrisis. Daarin werden dingen die niet zeker waren niet gecommuniceerd. Nu worden die dingen wel gecommuniceerd, dat is het verschil volgens Schippers.

———————————

12.24 “100% voedselveiligheid kan de NVWA en de overheid niet garanderen”, zegt Schippers naar aanleiding van het optreden van NVWA in Nieuwsuur.

———————————-

12.21 Schippers pakt de vragen op over de communicatie en de voedselveiligheid. Van Dam pakt de vragen op over fipronil in de pluimveehouderij.

———————————

12.20 “Ik wil nagaan wat er is gebeurd.”

———————————

12.18 “Een crisis als deze kent alleen maar verliezers.”

——————————

12.18 Minister Schippers aan het woord.

—————————-

12.18 De schorsing loopt iets uit. Het algemeen overleg wordt hervat.

——————————-

SCHORSING

———————————-

11.53 Graus van de PVV begint.

—————————-

11.50 “Hoe kan het dat er in de sector geen belletje is gaan rinkelen nadat het middel zo goed werkte? Waar bleef het boerenverstand?”

—————————

11.50 “Hoe kan het dat pluimveebedrijven door de NVWA wel op slot gezet kunnen worden en een bedrijf als ChickFriend niet?”

————————-

11.49 “Hoe kan het dat twee tips, bij de NVWA, erg genoeg om onderzoek in te stellen, niet geregistreerd worden?”

——————————-

11.48 “Zorgvuldige communicatie over voedselveiligheid is de kern.”

——————————

11.48 Veldhoven van D66 begint.

—————————-

11.44 Kuiken van de PvdA legt de verantwoordelijkheid bij de pluimveehouders.

—————————-

11.38 - Interrupt Grashoff. Vraagt zich af waarom Bisschop niet over de verantwoordelijkheid van de sector begint. 
Reactie Bisschop: “Sector moet ook hand in eigen boezem steken. Maar is het de verantwoordelijkheid van de sector om alle middelen te controleren?”

————————-

11.36 - Ook de SGP vraagt zich af waarom de sector niet gewaarschuwd heeft. “Het kan niet zo zijn dat de minister en de staatssecretaris de schuld bij de pluimveehouders wist.”

“Klopt het dat op 7 juli de volledige lijst van afnemers van ChickFriend al bekend was bij de overheid?”

—————————

11.34 - De SGP vraagt zich af of de maatregelen niet te zwaar zijn geweest. Er is een zeer strenge norm gehanteerd.

————————-

11.31 - Bisschop van de SGP begint. 
—————

11.30 - Hiddema stelt puntsgewijs vragen. Tweede vraag. “Waar is de pluimveehouder zelf verantwoordelijk geweest voor wat hem nu is overkomen?”

——————————-

11.28 - Hiddema, Forum voor Democratie, begint.

———————————

11.23 - “Ik denk dat de pluimveesector hele goede controle heeft. Iedereen heeft daarin verantwoordelijkheid, maar we moeten ons realiseren dat er gewoon fraude is gepleegd.”

———————————

11.22 - “Hoe wil de de staatssecretaris het vertrouwen in het Nederlandse ei weer terug te geven? En wanneer kunnen we het aangekondigde onafhankelijke onderzoek verwachten?”

———————————-

11.20 - “Klopt het dat bijna 10% van de getroffen bedrijven nog door ChickFriend is behandeld nadat de administratie van het bedrijf in beslag was genomen?”

——————————

11.18 - “Veel vragen over de norm en het gevaar wat de consument loopt? Is er voldoende toxologische kennis en expertise beschikbaar bij de NVWA?”

——————————

11.16 - “Grote groep pluimveehouders en de eierhandel die geen zaken hebben gedaan met ChickFriend zijn ook slachtoffer geworden van deze zaak.”

—————————

11.13 - Lodders van de VVD begint.

—————————-

11.13 - “Wat gaat de staatssecretaris doen om het imago van de sector te redden?”

————————

11.12 - “Het kabinet heeft al financiële vergoedingen aangeboden voor de korte termijn. Dat is goed. Maar is er niet meer mogelijk?”

————————-

11.09 - “Veel bedrijven zitten met de handen in het haar: ruien of ruimen? Hoe kunnen we de boeren ondersteunen bij de keuze die ze moeten maken?”

———————————-

11.08 - Dik-Faber begint.

——————————-

11.08 - “De kippen vormen zelf geen gevaar voor de volksgezondheid. Alleen hun eieren kunnen even niet gegeten worden. Hoe kan het dat deze kippen dan worden afgemaakt?”

—————————-

11.06 - “Hoe kan het dat de zelfcontrole niet werkt?”

————————

11.03 - “De PvdD vraagt van de minister een reflectie.”

————————-

11.03 - Mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren begint.

—————————

11.01 - “De blangrijkste reden voor 50+ om terug te komen van reces is dat de pluimveesector moet gerehabiliteerd worden. LTO vraagt ook om een compenstatiefonds. Pluimveebedrijven zijn slachtoffer geworden door slechte communicatie van de NVWA.”

————————-

10.59 - “Zelfs schone eieren zijn uit de schappen gehaald.”

————————-

10.58 - Mevrouw Sazias van 50+ begint.

—————————-

10.56 - Geurts: “De CDA-fractie wil dat de getroffen bedrijven zo snel mogelijk weer een normale bedrijfsvoering kunnen voeren. Hoe kijken de bewinspersonen aan tegen optreden van de Belgen?”

————————-

10.54 - Geurts - “Ik had meer achteraf willen weten. Het was bekend bij de overheid. Dat is niet gemeld aan de sector, dat is de kern.”

————————

10.53 - Grashoff -> Had de sector zich niet zelf, met LTO, af moeten vragen wat er aan de hand was?

————————-

10.52 - Geurts - “Er lopen onderzoeken. Achteraf gezien had je als sector ook op fipronil gevonden. Maar waarom is er geen tip aan de sector gegeven over de fipronil. Zou u mee willen kijken via zelfcontrole?”

———————

10.51 - Interruptie Grashoff -> “Heeft het zelfreguleringssysteem voor de sector gefaald?”

————————————-

10.48 - “De sector controleert zelf op biocide. De NVWA controleert minder.”

—————————-
10.47 - “Ik heb veel bij pluimveehouders en hun gezinnen aan tafel gezeten.”

—————————-

10.45 - “Waarom is er niet ingegrepen? Als er wel ingegrepen was, had veel ellende kunnen voorkomen? En waarom zijn de werkzaamheden van ChickFriend niet meteen stopgezet? Dit kunnen we niet aan de sector uitleggen. Kan de minister dit wel?”

—————————————-

10.44 - Geurts (CDA) begint. |

——————————

10.44 - Afronden. “De budgetten waren voldoende voor de NVWA, maar gaat de minister toegeven dat deze middelen te weinig waren?”

——————————-

10.40 - “NVWA heeft gefaald in haar poortwachtersfunctie.”

————————————

10.39 - Futselaar (SP) begint.

———————

10.38 - Grashoff. “Wat gaat de overheid doen om de goede eieren weer in de schappen te krijgen?”

————————

13.36 - Sector zelf. “We hebben een ikb-systeem. Sector en belangenorganisaties hadden relatief eenvoudig kunnen achterhalen dat het bedrijf niet voldeed. Is het niet, naast de NVWA en overheid, ook de sector te verwijten dat dit zo is gegaan?”

————————

13.35 “Waarom is niet de meest logische stap gezet om steekproeven te doen?”

————————-

“Verschrikkelijk voor pluimveehouders.”

—————————-

Grashoff van GroenLinks begint.

——————————

13.33 - Voorzitter Ziengs opent het algemeen overleg.

Tekst:Stefan Buning & Rosanne van Schriek

 
 

Inloggen op de ledenportal