Pluimveeweb: ChickFriend gebruikte ook amitraz

24-08-2017

Bij de invallen op 10 augustus jl. is nog een aanvullend deel van de administratie van ChickFriend in beslag genomen waaruit blijkt dat ChickFriend ook het middel amitraz gebruikte. Een verboden middel voor pluimvee.

Amitraz is een matig toxische stof die effecten kan veroorzaken op het centrale zenuwstelsel. De stof wordt na opname snel in het lichaam afgebroken. Het wordt gebruikt tegen insecten en mijten. Er zijn geen biociden met amitraz toegelaten door het Ctgb. Wel heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een diergeneesmiddel voor varkens en runderen op basis van deze stof toegelaten. Het mag niet bij pluimvee worden toegepast.

Gebruikt bij kalveren
De middelen die door Chickfriend zijn toegepast, zouden bij kalveren zijn gebruikt voor vliegenbestrijding.

Uit deze informatie blijkt dat zeven andere bedrijven, die door Chickfriend in 2016 en 2017 waren behandeld, bij de NVWA nog niet in beeld waren.

Onder de zeven bedrijven zijn vijf pluimveebedrijven, een vleeskalverbedrijf en een gemengd handelsbedrijf met pluimvee en vleeskalveren. Alle bedrijven zijn op 18 augustus bezocht door inspecteurs van de NVWA. Op het vleeskalverbedrijf waren geen kalveren aanwezig. Op basis van de uitkomsten wordt bezien of aanvullende acties nodig zijn. De resultaten van de bemonstering van het gemengde bedrijf zijn nog niet bekend. De kalveren op het gemengde bedrijf worden geblokkeerd voor de slacht totdat de uitslagen van het amitraz onderzoek bekend zijn.

 

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal