Pluimveeweb: Rabobank schetst gevolgen fipronil

23-08-2017

De impact van de fipronil op de pluimveebedrijven wordt groter naarmate de huidige situatie van onzekerheid langer duurt. 'Onduidelijkheid betekent dat de schade van bedrijven oploopt, waardoor de impact op de sector steeds groter wordt en meer bedrijven in problemen komen.'

Dat schetsen Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank, en Ruud Huirne, directeur Food & Agri Rabobank in een updatemail over de fipronil affaire.

Topman Draijer stelde donderdag 17 augustus in een radio interview dat weinig pluimveebedrijven failliet zullen gaan door de fipronil crisis. Na vragen en kritiek vanuit de belangenbehartigers en Pluimveeweb reageerde Rabobank met meer nuancering over de gevolgen van fipronil op de korte en lange termijn.

Impact op korte termijn
De schade voor de sector is op dit moment nog niet volledig inzichtelijk. De impact per bedrijf verschilt sterk. De meeste bedrijven kunnen de klap nu nog zelf opvangen, doordat zij voldoende financiële buffer hebben of doordat zij hun pluimveebedrijf combineren met een andere tak bijv. akkerbouw of melkvee.

Dat neemt niet weg dat het voor de getroffen bedrijven individueel nu al heel veel impact heeft, zowel emotioneel als financieel. Sommige bedrijven zaten al in financieel zwaar weer en hebben het nu extra moeilijk. Andere ondernemingen zien hun liquiditeit tot onder een acceptabele grens gedaald. Dit gaat om een deel van de getroffen bedrijven, waarbij hiervan een aantal de onderneming zullen moeten of willen staken.

Ruud Huirne: „Rabobank spant zich in om dit aantal bedrijven zo laag mogelijk te houden. Met bedrijven worden desgewenst afspraken gemaakt over tijdelijk uitstel van aflossing of het verlenen van een overbruggingskrediet voor bijvoorbeeld aankoop diervoeders of een nieuwe veestapel. Het perspectief op lange termijn is hierbij het uitgangspunt.”

Impact op langere termijn
De schade voor de sector kan enorm oplopen naarmate de huidige situatie van onzekerheid voortduurt. De Rabobank noemt de volgende onzekere factoren:

 • Ruien of vroegtijdig doden
  De hoop is er op gevestigd dat kippen door ruien fipronil-vrij worden, waardoor de eieren weer geschikt worden voor consumptie. Als ruien niet (snel genoeg) lukt, blijft vroegtijdig doden over. Dit is duurder, omdat stallen geruime tijd leeg staan en er nieuwe leghennen moeten worden aangekocht. Vroegtijdig doden roept ook maatschappelijk verzet op. Tot het moment van doden moeten de hennen gewoon worden doorgevoerd, wat bij langere wachttijden in de destructie een grote kostenpost is.

 • Duur van de leegstand

 • Eierprijs
  Als gevolg van de crisis stijgt nu de prijs van eieren. Dit lokt productie uit in andere delen van Europa. Hierdoor kan de prijs van eieren dalen als de getroffen bedrijven weer volop in productie zijn. Een fenomeen dat na iedere crisis is te zien. Dit heeft consequenties voor de hele sector. Verder, als het consumentenvertrouwen in vooral Duitsland zich niet snel herstelt en de Duitse supermarkten weer Nederlandse eieren gaan verkopen, moet een alternatieve afzet voor al die eieren gevonden worden (het gaat per jaar om een export van 5 miljard eieren naar Duitsland), wat zich zal vertalen in een enorme eierprijsdaling voor de hele Nederlandse legsector.

 • Afzet in binnen- en buitenland
  Hoe langer het duurt voor Nederland weer eieren mag gaan leveren, hoe groter de kans dat andere landen dat deel van deze markten benutten. Dit heeft consequenties voor de hele Nederlandse legsector.

 • Claims en recalls
  Het is nog onduidelijk of en in welke vorm er claims volgen, bijvoorbeeld door de recalls, door gedupeerde partijen, al dan niet binnen de sector zelf.

Gelijke behandeling EU
Rabobank pleit voor gelijke behandeling van de crisis binnen de EU. Onderlinge verschillen mogen niet op de individuele boer worden afgewenteld.Het is belangrijk dat landen de EU wet- en regelgeving op dezelfde wijze interpreteren en onderling gelijk optrekken qua maatregelen.

Tekst:Monique van Loon / Rabobank

 
 

Inloggen op de ledenportal