Boerderij: Directe schade fipronil: € 33 miljoen

23-08-2017
De totale directe schade voor de circa 200 legpluimveebedrijven waar fipronil in de stallen zit, bedraagt € 33 miljoen. Dat heeft Wageningen Economic Research in een eerste inschatting becijferd.

Het gaat om € 16 miljoen schade als gevolg van de blokkade van de bedrijven, € 9 miljoen schade vanwege het vroegtijdig doden van koppels en € 8 miljoen schade vanwege het ruien. Het totaalbedrag heeft een geschatte spreiding van € 30 tot € 35 miljoen, zo blijkt uit het rapport.

Voor individuele bedrijven varieert de gemiddelde schade voor een standaardbedrijf van € 77.000 (schade van blokkade + ruien bij een biologisch bedrijf van 13.000 dieren) tot € 317.000 (schade van blokkade + vroegtijdig doden bij een koloniebedrijf van 65.000 dieren), afhankelijk van de houderijvorm en of er gekozen is voor ruien of ruimen.

Eerste inschatting schade door fipronil

Het is een eerste inschatting van de impact van de fipronil-affaire. Het totale schadebedrag zal naar verwachting veel hoger liggen. De kosten van de eier-recalls, eventueel verloren afzet, imagoschade, mogelijk langere leegstand door verstoorde cyclussen, en schade bij andere pluimveesectoren konden nog niet berekend worden.

Ruien onzekere factor in schadeanalyse

Over een maand volgt een update van de impactanalyse, meldt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) in een Kamerbrief. Een onzekere factor in de huidige schadeanalyse is of ruien wel effectief zal zijn. Als blijkt dat fipronil niet (voldoende) uit de kippen gaat met ruien, zullen deze koppels alsnog vroegtijdig geruimd moeten worden.

Liquiditeitspositie getroffen legpluimveebedrijven

Wageningen Economic Research heeft ook gekeken naar de liquiditeitspositie van getroffen legpluimveebedrijven. Volgens de berekening had van de getroffen legpluimveebedrijven 55% een positieve nettokasstroom eind juni 2017, voordat de eerste bedrijven geblokkeerd werden. Als gevolg van de schade door fipronil daalt dit naar 5 tot 15%. Die bedrijven moeten nu een groot deel van hun reserves aanspreken om het hoofd boven water te houden. Daardoor souperen ze hun buffers voor toekomstige tegenvallers of reserves opgebouwd voor investeringen om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving op.

Sorgdrager leidt fipronil-onderzoek

Winnie Sorgdrager, Raad van State-lid en oud-minister van Justitie, gaat het onderzoek naar de fipronil-crisis leiden. Dat schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijkste vragen in het onderzoek zijn: hoe heeft de crisis kunnen gebeuren, wat was de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokken actoren, en hoe is de interactie tussen deze actoren verlopen? Volgens Schippers moet het onderzoek een beeld geven over hoe gehandeld is en wat verbeterd gaat worden om hieruit lering te trekken. De minister stuurt binnenkort de exacte onderzoekersopdracht naar de Tweede Kamer.
Sorgdrager was minister van Justitie van 1994 tot 1998 namens D66. Daarvoor bekleedde zij de functie procureur-generaal.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal