Boerderij: Ook fipronil-eieren in Taiwan; geen link met Nederland

25-08-2017

Ook in Taiwan zijn met fipronil besmette eieren gevonden.

Het Taiwanese ministerie van Landbouw ontdekte vijftien boerderijen waar de eieren te veel van het goedje bevatten. Aanleiding voor de grootschalige controle was het fipronil-schandaal in Nederland en België.

In totaal werden bij een kleine 1.500 bedrijven monsters afgenomen. Taiwan hanteert net als de Europese Unie een maximale waarde van vijf delen per miljard voor fipronil. Na controle van 941 monsters waren er vijftien gevonden die die grenswaarde overschreden. De herkomst van de besmettingen in Taiwan heeft niets met Nederland te maken.

Steekproefsgewijze controles
Uitschieter was een boerderij waar de eieren meer dan dertig keer de toegestane hoeveelheid fipronil bevatten. Dat bedrijf is gesloten.

De resterende monsters worden volgens planning nog deze week getest. Daarna houdt Taiwan met steekproefsgewijze controles de sector in de gaten.

 
 

Inloggen op de ledenportal