Boerderij: Alle middelen tegen bloedluis registreren

29-08-2017
Alle middelen die pluimveehouders willen gebruiken om bloedluizen te verdelgen of te verjagen, moeten een toelating hebben van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Deze middelen zijn biociden. Biociden mogen alleen verhandeld worden als ze zijn toegelaten door het Ctgb. De instantie beoordeelt of de middelen veilig zijn voor mens, dier en milieu. Ook groene middelen kunnen gevaarlijk zijn, benadrukte staatssecretaris Van Dam onlangs in het Kamerdebat over fipronil.

Vragen over silicapoeder

Het Ctgb krijgt veel vragen over silicapoeder, dat wel is toegelaten tot de zogenoemde RUB-lijst maar niet is beoordeeld door het Ctgb. Hierdoor heeft het geen gebruiksvoorschrift. Het middel mag tot 30 juni 2019 gebruikt worden, maar de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gebruiker.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal