Pluimveeweb: Belgische pluimveehouders ontvangen steun

02-09-2017

Belgische pluimveehouders, die getroffen zijn in de fiproinilzaak, ontvangen in tegenstelling tot hun Nederlandse collega's wel steun van de overheid.

Tijdens de Ministerraad van vrijdagochtend 1 september werden twee maatregelen goedgekeurd om de pluimveesector te ondersteunen. Dat is te lezen in een persbericht van Minister van Landbouw Ducarme. De goedgekeurde maatregelen maken het mogelijk om enerzijds de opgelopen operationele kosten te vergoeden en anderzijds een compensatiemechanisme in te voeren voor de geleden economische schade.

De erkenning door de Ministerraad van de fipronilbesmetting als een voorzien incident in de zin van het KB van 10 november 2005 maakt het beroep mogelijk op een specifieke provisie van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) (de Belgische NVWA) van 10 miljoen euro. Deze zal het mogelijk maken om de materiële kosten opgelopen door de operatoren te vergoeden en de uitzonderlijke uitgaven van het FAVV te dekken.

De gedekte kosten omvatten kosten voor laboratoriumanalyse, de kosten voor vernietiging van niet-conforme eieren en producten, de kosten voor het ruimen van het besmette pluimvee beslist door de landbouwer en de bijkomende controlekosten van het FAVV.

Wet

De Belgische regering heeft vandaag ook een voorontwerp van wet goedgekeurd dat erop gericht is de toekenning toe te laten van federale compensaties aan bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van fipronil. Deze maatregel werd genomen om hen te helpen het hoofd te bieden aan deze inkomstenderving door de blokkering of vernietiging van producten.

Deze beslissingen zullen worden gemeld aan de Europese Commissie om haar voorafgaande toelating te verkrijgen, en dit in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Er heeft al een voorbereidende vergadering plaatsgevonden op 23 augustus tussen de federale overheid, de gewesten en de Europese Unie.

Tekst:Tom Schotman & Pluimvee

 
 

Inloggen op de ledenportal