Boerderij: Britten roepen op tot waakzaamheid tegen vogelgriep

08-09-2017

Om sneller en adequater te kunnen reageren op AI-uitbraken, willen de Britse gezondheidsautoriteiten dat alle bedrijven en mensen met pluimvee hun bedrijf of adres registreren in een nationale database.

Alle pluimveehouders in heel Groot-Brittannië moeten uiterst waakzaam blijven voor de dreiging van vogelgriep, en actie ondernemen om het risico voor hun dieren en de pluimveehouderij in het algemeen zoveel mogelijk te beperken. Dat is de boodschap in een gezamenlijke oproep van de hoofden van de diergeneeskundige diensten in de verschillende landsdelen.

Nigel Gibbins, directeur van de dienst die heel Groot-Brittannië overziet: “Hoewel het ongetwijfeld goed nieuws is dat er de afgelopen twee maanden geen geval van vogelgriep in ons land is gemeld, blijft de ziekte toch een bedreiging vormen. Zeker nu we weer naar de koudere maanden gaan. Om die reden kunnen we niet op onze lauweren rusten en ik wil dat alle pluimveehouders, groot en klein, alles doen wat ze maar kunnen om het risico te verkleinen.”

Ziekte waart nog steeds rond
Groot-Brittannië is vorige winter met vogelgriep redelijk goed weggekomen, zeker vergeleken bij Frankrijk waar een epidemie met vele honderden gevallen enorme schade heeft toegebracht aan de pluimveesector, met name aan de eenden- en ganzenhouderij. De Britse autoriteiten hebben totaal bij dertien bedrijven H5N8 bevestigd, waarbij het aantal stuks pluimvee uiteenliep van slechts 9.000 tot 65.000.

Het plattelandsministerie Defra wijst erop dat het aantal besmettingen in Europa weliswaar is afgenomen, maar dat de ziekte nog steeds rondwaart. In Engeland zelf bleek eerder deze zomer een dode knobbelzwaan in Norfolk aan de oostkust besmet, terwijl recent een reeks AI-gevallen is vastgesteld in Italië.

Eenvoudige maatregelen
Volgens Gibbins zijn er nu al eenvoudige maatregelen te nemen, zowel op grote commerciële houderijen, als door mensen die een paar kippen in de achtertuin houden. Het regelmatig reinigen en desinfecteren van de stallen of hokken, inclusief het verdelgen van ratten en muizen helpt bijvoorbeeld al veel om het risico te verminderen. Daarnaast moeten de dieren alleen binnenshuis voer en water krijgen, en dienen kippen en ander pluimvee niet bij waterpartijen te kunnen komen die ook worden bezocht door wilde vogels.

Verder zouden pluimveehouders zich moeten aanmelden voor gratis SMS-alert service over nieuw ontdekte besmettingen. Om waarschuwingen sneller te kunnen versturen en ook directer te kunnen ingrijpen, worden bedrijven en mensen met pluimvee opgeroepen hun bedrijf of ander adres in een nationale database (Poultry Register) te registreren.

‘Mensen met weinig kippen moeilijk te traceren’
Sheila Voas, directeur van de diergeneeskundige dienst voor Schotland: “Ik wil pluimveehouders op het hart drukken dergelijke eenvoudige maatregelen te nemen, om te voorkomen dat hun dieren besmet raken. Gezien de ontwikkelingen elders in Europa is de kans altijd groot dat de ziekte de komende winter ook bij ons weer terugkeert. Een van de grootste problemen waar we als overheden vorig jaar bij uitbraken op stuitten, was dat mensen met een klein aantal kippen moeilijk te traceren waren. Het zou prachtig zijn als ook zij zich aanmelden voor het Poultry Register en voor de gratis SMS-service van de Animal and Plant Health Agency.”

 
 

Inloggen op de ledenportal