Pluimveeweb: IKB onder vuur in Tweede Kamer

08-09-2017

De fipronil-affaire kan gevolgen hebben voor de zelfregulering in de sector. Verschillende partijen in de Tweede Kamer vragen of het systeem van zelfregulering wel werkt.

Afgelopen donderdag voerde de Tweede Kamer het tweede deel van het fipronil-debat, met ministers Kamp en Schippers. Onderwerp was weer het handelen van de NVWA, maar ook het IKB werd onder vuur genomen. Rik Grashoff (GroenLinks) zette vraagtekens bij de vrijwilligheid van het kwaliteitssysteem en diende een motie in om IKB-certificering verplicht te stellen.

Frank Futselaar (SP) stelde dat het systeem van zelfregulering door de sector gefaald heeft, en vroeg de minister om te onderzoeken of hier een sterkere rol van de overheid, en meer specifiek de NVWA, nodig is.

Tjeerd de Groot (D66) ging juist de andere kant op, en vroeg om versterking van IKB Kip. De beste promotie van Nederlandse producten is volgens hem juist het tonen van vertrouwen in het controlesysteem dat erbij hoort. De Groot vroeg daarom om het systeem van IKB te laten toetsen door de NVWA. “Voor D66 is de kwaliteitsverbetering van de private systemen het centrale issue.”

Minister Kamp vond de voorstellen voorbarig. Er wordt een onderzoek opgestart door ex-minister Winnie Sorgdrager en hij wilde geen conclusies trekken of maatregelen nemen voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. Bovendien richt het ministerie samen met landbouworganisaties en andere ketenpartijen een werkgroep op om de zelfcontrole in de keten te versterken. Kamp wil die werkgroep niet voor de voeten lopen met besluiten die zijn genomen voordat die werkgroep verslag heeft uitgebracht.

Geen compensatie in Nederland
Elbert Dijkgraaf diende nog een motie in om te onderzoeken of er staatssteun mogelijk is voor de pluimveehouders. In België kan het wel, stelde hij, en dan is het onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid zegt dat staatssteun niet past binnen de Europese regels.

De minister wees erop dat België slechts had aangekondigd staatssteun aan te melden bij de Europese Unie, maar dat dat nog niet was gebeurd. „Uit het Belgische voornemen kun je dus niet concluderen dat staatssteun in dit geval geoorloofd is”, stelde hij.

Onderzoek afwachten 
Nederland heeft bij gebeurtenissen in het verleden als de vogelgriep en de extreme hagelschade geen staatssteun verleend, en het zou vreemd zijn, aldus Kamp, om nu bij de fipronil-affaire van die lijn af te wijken. Op de suggestie dat dit anders is omdat de oorzaak van de schade bij een overheidsinstelling ligt, stelde hij dat dat nu wordt onderzocht. Pas als het onderzoek van de commissie-Sorgdrager is afgerond zal het pas duidelijk zijn of, en in hoeverre, de NVWA schuldig is.

„Maar de crisis is veroorzaakt door het bedrijf ChickFriend, dat een niet-toegelaten middel had gebruikt”, legde de minister nog eens uit. „Vervolgens hebben een aantal bedrijven niet gecontroleerd of de bloedluisbestrijders de benodigde vakbekwaamheidsdiploma’s hadden, en ook niet of de middelen die gebruikt werden, waren toegelaten. Daar ligt de oorzaak van het probleem.” Met andere woorden, hij was niet bereid om alle schuld bij de NVWA te leggen.

 
 

Inloggen op de ledenportal