Boerderij: ‘Betrek rol Van Dam en Schippers bij fipronil-onderzoek’

11-09-2017

De rol van de bewindslieden Martijn van Dam (Economische Zaken) en Edith Schippers (Volksgezondheid) moet worden betrokken bij het onderzoek van Winnie Sorgdrager naar de fipronil-affaire. Dat zeggen CDA, VVD en SGP in de Tweede Kamer.

De SGP zegt de indruk te hebben dat ‘de betrokken bewindslieden pas in een later stadium in actie kwamen. Hadden zij eerder in actie kunnen en moeten komen?’ Sorgdrager streeft ernaar om voor het eind van dit jaar het rapport over de fipronil-affaire af te ronden.

De Kamer kon tot gisteren extra vragen indienen, die Sorgdrager in haar onderzoek kan meenemen. De extra vragen hebben onder andere betrekking op de communicatie over het (mogelijke) illegale gebruik van fipronil tussen de NVWA en de sector. Verschillende partijen vragen zich af wat de NVWA in november vorig jaar in de weg stond om een signaal af te geven dat er mogelijk sprake was van illegaal middelengebruik bij de bestrijding van luizen.

GroenLinks stelt de vraag waarom de NVWA eind vorig jaar alleen op basis van een volksgezondheidsafweging besloot (nog) niet in te grijpen. “Waarom is niet gekeken naar voedselveiligheid, dierenwelzijn en economische belangen van de sector?” De Partij voor de Dieren vindt het onderzoek van Sorgdrager niet meer dan een excuus van het kabinet om nu geen antwoorden te hoeven geven.

De VVD wil dat Sorgdrager haar conclusies breder trekt dan de fipronil-affaire: “Bij de rol van de verschillende actoren in de eierketen willen de leden van de VVD nadrukkelijk meegeven dat er niet alleen vanuit deze crisis moet worden gedacht en gekeken, maar ook breder, zodat andere sectoren hier ook hun voordeel mee kunnen doen.”

 
 

Inloggen op de ledenportal