Boerderij: Geen fipronil in eieren uit Frankrijk

11-09-2017

Het Franse ministerie van landbouw heeft geen fipronil aangetroffen in eieren uit Frankrijk zelf. Ook is er nergens residu aangetroffen van het diergeneeskundige middel op basis van amitraz, dat in 45 Franse pluimveehouderijen blijkt te zijn gebruikt.

Dat heeft minister Stéphane Travert meegedeeld. Zijn regionale diensten hebben sinds augustus, toen het fipronil-schandaal in ons land en België bekend werd, 4.600 controles uitgevoerd. Dat gebeurde bij 2.900 professionele pluimveebedrijven, maar ook bij honderden particulieren met kippen die hun eieren niet op de markt brengen, aldus Travert.

De meeste controles vonden plaats door middel van een vragenlijst, maar daarnaast zijn ook steekproefsgewijs inspecties ter plaatse uitgevoerd. “De uiteindelijke balans heeft geen gebruik aangetoond van vervalste producten die fipronil bevatten, met uitzondering van één bedrijf in de buurt van Calais, dat zich al eerder vrijwillig had gemeld.”

Geen amitraz aangetroffen in eieren
De inspecteurs hebben aanvullend onderzoek gedaan naar het gebruik van amitraz, een in de pluimveehouderij verboden substantie. Daaruit is gebleken dat het in 45 bedrijven is gebruikt, maar altijd in lege gebouwen buiten de aanwezigheid van legkippen. Het ministerie heeft eieren van in die stallen gehuisveste kippen onderzocht, maar daarbij geen resten van amitraz aangetroffen. “De balans van deze onderzoeken is gunstig, maar toch wil Stéphane Travert zo snel mogelijk op EU-niveau maatregelen nemen in de strijd tegen voedselfraude”, aldus het ministerie.

 
 

Inloggen op de ledenportal