Boerderij: LTO/NOP-voorzitter: fipronil-schade is verdubbeld

13-09-2017

De schade als gevolg van de fipronil-affaire is zeker verdubbeld sinds Wageningen Economic Research de directe schade in een eerste berekening half augustus op € 33 miljoen becijferde. Dat stelde Eric Hubers, voorzitter van de LTO/NOP-vakgroep Pluimveehouderij tijdens een bijeenkomst van de International Egg Commission maandag 11 september in het Belgische Brugge.

Volgens Hubers is het toegenomen aantal ruimingen, en de toename van kosten en opbrengstendervingen sinds 16 augustus dusdanig, dat een verdubbeling van het schadebedrag sinds vorige maand wel minimaal aan de orde moet zijn. Voor verschillende pluimveehouders dreigt hierdoor faillissement, schetste hij de Nederlandse situatie tijdens de bijeenkomst met vertegenwoordigers van de wereldwijde eierindustrie.

Faillissementen
“De schade in Nederland bedroeg midden augustus € 33 miljoen. Dat zal nu zeker verdubbeld zijn, nog zonder de claims van supermarkten die aangekondigd hebben al hun kosten bij pluimveehouders te gaan verhalen. Nog geen pluimveehouder weet om welke bedragen dat gaat, maar sommige van hen zullen hier failliet aan gaan,” aldus Hubers tijdens de IEC-bijeenkomst. Daarmee zou de fipronil-affaire de sector al ruim € 66 miljoen hebben gekost.

Wageningen Economic Research becijferde op 16 augustus de totale directe schade voor de circa 200 legpluimveebedrijven waar fipronil in de stallen zit op €33 miljoen in een eerste inschatting van de impact. Dit ging om directe schade als gevolg van de blokkade van bedrijven, en het ruimen of ruien van dieren. Dat was een momentopname, benadrukt econoom Peter van Horne (WER), en het betrof enkel de directe schade voor de leghennensector. Een verdubbeling van alleen dat bedrag op dit moment lijkt hem fors, maar inclusief andere bedrijven in de sector lag de directe schade toen al veel hoger: € 50 miljoen.

Directe schade loopt op
De directe schade voor de leghennensector gaat inderdaad nog fors oplopen, bevestigt ook Van Horne. Bij verschillende pluimveebedrijven vallen de uitslagen na het ruien tegen en worden alsnog dieren geruimd, waardoor bedrijven dubbele kosten hebben. Wageningen Economic Research heeft inmiddels een opdracht gekregen om een nieuw rapport met schadeberekening te maken, dat over twee weken naar verwachting afgerond zal zijn. Daarin wordt hopelijk ook schade bij pakstations, supermarkten, opfokkers en vermeerderingsbedrijven meegenomen.

 
 

Inloggen op de ledenportal