Boerderij: Fipronil-affaire vuurproef voor Andriukaitis

13-09-2017

Voor Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, is de fipronil-crisis een test.

Toen hij op 20 juli de eerste signalen kreeg over een mogelijk probleem voor de voedselveiligheid door besmetting van eieren, voelde hij in elke vezel van zijn lijf dat het er nu op aankwam.

“Dit is voor mij een grote test. Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt”, zei Andriukaitis in een debat met het Europees Parlement. “Ja natuurlijk, de Europese Commissie is verantwoordelijk. Maar ik ben ook persoonlijk verantwoordelijk.”

Pas 20 juli officiële melding fipronil-vondst
De in de voormalige Sovjet-Unie, het huidige Rusland, geboren Litouwer (66) moest in het Europees Parlement alle zeilen bijzetten. Dat er pas op 20 juli een officiële melding werd gedaan van de vondst van met fipronil besmette eieren, terwijl de Belgen daarvan al langer dan een maand weet hadden, valt de Europese Commissie niet te verwijten. Dat het zo lang duurde kon niet worden toegeschreven aan het falen van meldingssysteem RASFF. Lidstaten hadden hun verantwoordelijkheid moeten nemen tijdig melding te maken, zei Andriukaitis.

EU moet zich baseren op feiten
“Maar dit is niet het moment om met de vinger te wijzen”, zei hij. “We moeten zorgen dat we het systeem vervolmaken.” Andriukaitis ging ook niet mee in wilde speculaties en aannames die verschillende Europarlementariërs deden. “Dit is een delicate affaire. We moeten ons baseren op feiten. Niemand heeft er belang bij – ook in het parlement niet – dat we hier zaken verspreiden die niet op feiten gebaseerd zijn. Dan verspreid je wantrouwen en angst, misleidende informatie die ook gevolgen heeft voor het consumentenvertrouwen. Het is nu niet de tijd voor de schandpaal.”

‘Dit is niet het moment om met de vinger te wijzen. We moeten zorgen dat we het systeem vervolmaken’
Andriukaitis wil dat Nederland, België, Duitsland en Frankrijk eind deze maand met een voorstel komen voor een gezamenlijke aanpak, die moet leiden tot meer eenduidigheid bij de uitvoering van maatregelen tijdens een volgende, vergelijkbare crisis. Meldingssysteem RASFF moet daarin een centrale rol blijven spelen. “Dankzij RASFF hebben we de maatregelen kunnen nemen die zijn genomen. Door dat meldingssysteem zijn lidstaten op de hoogte gebracht.”

Exportbeperkingen voorkomen
De Europese Commissie heeft niet alleen binnen de Europese Unie alle zeilen bijgezet. Ook buiten de Unie zijn handelspartners op de hoogte gehouden over de genomen maatregelen, om eventuele exportbeperkingen af te wenden. De gevolgen van de fipronil-affaire komen wat Andriukaitis betreft ten volle voor de verantwoordelijkheid van degenen die met ‘criminele activiteiten over de rug van eerlijke producenten en ten koste van de volksgezondheid, puur voor winstbejag zijn gegaan’.

 
 

Inloggen op de ledenportal