Pluimveeweb: Interpretatie fipronil uitslag

25-09-2017

In deze video legt Guillaume Counotte, toxicoloog bij GD, uit hoe de uitslag van fipronil-onderzoek geïnterpreteerd moet worden. Als een kip in een schone omgeving zit, halveert het fipronilgehalte in het vet elke 5 tot 8 dagen. In eieren duurt het langer.

Toxicoloog Guillaume Counotte legt uit hoe de fipronil uitslagen geïnterpreteerd moeten worden.

De meetonzekerheid is de spreiding van de uitslag. Het kan dus voorkomen dat een monster dat onderzocht is bij een ander laboratorium een andere uitslag geeft en wel of niet onder de MRL, Maximale Residue Limiet van 0,005 ligt.

De plek waar de monsters worden genomen varieert. „Het is een willekeurige steekproef waarvan een mengmonster van 10 eieren wordt genomen,” zegt Counotte in de video. De NVWA zal altijd een test herhalen om er zeker van te zijn dat een meting goed is. „Bij een uitslag van 0,001 is de kans dat een volgende steekproef een fout resultaat zal geven minder dan 5 procent, ” aldus de toxicoloog.

Hoe snel neemt het fipronilgehalte in eieren af?
Van fipronil wordt verondersteld dat de halfwaarde tijd bij eierleggende kippen tussen de vijf en de acht dagen ligt. Dit houdt in dat indien een kip in een schone omgeving zit de waarde in het vet elke 5 tot 8 dagen zal halveren. Het duurt iets langer voordat ook de waarde in het ei begint te zakken. In een besmette omgeving is de halfwaardetijd langer, deze wordt aan de hand van informatie uit het veld op minimaal 40 dagen geschat. Of middelen kunnen worden ingezet om het fipronilgehalte sneller te laten dalen wordt onderzocht.

Tijdens het ruien lijkt het fipronilgehalte in het ei nauwelijks af te nemen of zelfs toe te nemen. Het verloop van de concentraties na de rui is nog onzeker. Een voorspelling van de periode tot MRL kan waarschijnlijk het beste worden gedaan op eieren op het moment dat het koppel minimaal één week volop in productie is (bijvoorbeeld meer dan 90% productie).

Een voorbeeld: bij een fipronilgehalte van 0,04 mg/kg in het ei (eiwit + eigeel) duurt het tussen de 17 en 26 dagen voordat de waarde in de eieren de MRL bereikt. Om een waarde te krijgen waarbij ook bij herhaalde meting de waarde onder de MRL blijft duurt tussen de 27 en 36 dagen. Hierbij wordt uitgegaan van een fipronilvrije omgeving zonder heropname. Als dieren nog steeds fipronil opnemen duurt het langer voordat de waarde in eieren onder de MRL komt. Indien geen actie wordt ondernomen om de het fipronilgehalte te minimaliseren duurt het minimaal 122 dagen voordat de MRL wordt bereikt en waarschijnlijk zelfs langer.

Bekijk hier de video.

 
 

Inloggen op de ledenportal