Pluimveeweb: Mening over insectenvoeding gevraagd

28-09-2017

Een groep studenten van de minor Eating Animals aan HAS Hogeschool doet onderzoek naar het kweken van insecten op plantaardige reststromen uit de humane sector en vraagt de mening van pluimveehouders.

De insecten zullen vervolgens gebruikt worden als voeding voor kippen, welke weer verwerkt worden in de voedingsmiddelenindustrie. Hierdoor worden de reststromen beter benut en vormt er een circulair proces.

Groeiende eiwitbehoefte
In Nederland is sprake van een groeiende behoefte aan eiwitten voor diervoeding. De projectgroep onderzoekt daarom de mogelijkheden om plantaardige reststromen uit de voedingsindustrie te gebruiken voor de kweek van insecten. Op deze manier wordt de plantaardige reststroom omgezet in hoogwaardige eiwitten. Deze insecten kunnen vervolgens worden verwerkt in de diervoeding wanneer wet- en regelgeving dit toelaat. Dit alles gaat gepaard met maatschappelijk verantwoord produceren en verduurzaming van de agrarische sector.

Enquête
De studenten zijn benieuwd naar uw mening als pluimveehouder omtrent het voeren van insecten aan kippen. De enquête zal ongeveer 5-10 minuten in beslag nemen. Alle antwoorden die u geeft worden enkel gebruikt voor ons onderzoek en zullen verder geheel anoniem blijven. U helpt de studenten op weg door het invullen van deze enquête.

Tekst:Monique van Loon / ZLTO

 
 

Inloggen op de ledenportal