Boerderij: Nieuw uitvoeringsbesluit IKB Ei voor fipronil-bedrijven

29-09-2017
Pluimveeorganisatie Ovoned heeft een nieuw uitvoeringsbesluit IKB Ei opgesteld voor pluimveebedrijven die door fipronil zijn getroffen.

In dit uitvoeringsbesluit staat dat deze bedrijven zich moeten houden aan de kanalisatieprotocollen die de NVWA heeft opgesteld. Bedrijven die zich bij de NVWA hebben aangemeld voor een kanalisatieprotocol, moeten dit ook melden aan de Certificerende Instantie (Kiwa Verin of Isacert). Verder is de verplichting opgenomen dat zij alle analyseresultaten van ei-monsters die in het kader van het protocol zijn genomen, binnen één werkdag na ontvangst per mail naar de Certificerende Instantie moeten sturen.

Uitvoeringsbesluit is al ingegaan

Het uitvoeringsbesluit is donderdag 28 september ingegaan. Als pluimveehouders zich er niet aan houden, kan het IKB-certificaat van hun bedrijf worden geschorst.

De Certificerende Instantie voor IKB kan extra controles uitvoeren op fipronil in eieren. Deze kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.

Drie scenario’s voor afvoer eieren

In de kanalisatieprotocollen van de NVWA is de afvoer van eieren omschreven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie bedrijfssituaties:

- protocol scenario 2: het bedrijf heeft meerdere locaties (met gescheiden KIP-nummers) waarbij niet alle locaties verontreinigd zijn met fipronil. Deze locaties zijn geografisch gescheiden van elkaar en functioneren volledig zelfstandig (eigen eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag).

- protocol scenario 3: op één locatie van een bedrijf zijn meerdere stallen, wel en niet verontreinigd, met per stal aparte eierbanden, stempelautomaten, inpakkers en opslag en/of duidelijk verschillende ei-kleuren (wit en bruin).

- protocol scenario 4: op één locatie van een bedrijf zijn meerdere stallen, wel en niet verontreinigd, waarbij de eieren niet verschillen in kleur en alle eieren over dezelfde eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag gaan.

Behandeling melden

Op 27 juli had Ovoned ook een uitvoeringsbesluit IKB Ei vastgesteld. Hierin stond onder meer dat pluimveehouders vóór eind juli aan Ovoned moesten aangeven of zij op of na 1 januari 2017 pluimvee wel of niet hadden behandeld of laten behandelen met Dega 16 en/of fipronil. Indien zij die behandeling hadden toegepast of laten toepassen in één of meer stallen, dan was de afvoer van eieren vanuit die stal(len) niet toegestaan, tenzij uit analyse van ei-monsters zou blijken dat het gehalte aan fipronil onder de wettelijke norm van 0,005 mg/kg ligt. Overtreding zou leiden tot schorsing van het IKB-certificaat voor maximaal zes maanden.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal