Pluimveeweb: Datum monstername bepalend voor opheffen blokkade voor eieren

04-10-2017

De datum van de monstername op een firponil besmet leghennenbedrijf is bepalend voor het opheffen van de blokkade voor eieren. Niet de datum van melding van de uitslag van het monster aan de pluimveehouder. Hierover was discussie tussen de NVWA en de sector.

Dat meldt Avined dinsdagavond 3 oktober in de nieuwsbrief over fipronil. „De NVWA beslist op basis van een ambtelijk (NVWA) genomen monster of de blokkade op afvoer van eieren van een stal opgeheven kan worden. Er was de afgelopen tijd discussie over het moment waarop de opheffing van de blokkade zou ingaan. De NVWA ging tot nu toe uit van de datum van melding van de uitslag aan de pluimveehouder. Op dringend verzoek van de sector is dat met ingang van deze week veranderd in de datum van monstername”, schrijft Avined. 
 
Dit houdt in dat na opheffing van de blokkade, eieren die geproduceerd zijn vanaf de datum van monstername in de handel gebracht mogen worden. Randvoorwaarde daarbij is wel dat het gehalte fipronil in eieren onder de 0,005 mg/kg moet liggen. De NVWA zal de datum van vrijgave nu ook expliciet vermelden in hun e-mailbericht aan de pluimveehouder, dit om misverstanden te voorkomen.

‘Win advies in’

„Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het belangrijk is om advies in te winnen bij experts om het gehalte fipronil op uw bedrijf zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. Fipronil is een stof die langzaam afbreekt, enkel door specifieke technieken kan dit proces versnelt worden. Afwachten totdat de fipronil uit uw stal (lees: pluimvee, eieren en mest) is verdwenen werkt over het algemeen niet”, schrijft Avined. 
 
„De GD heeft op haar website adviezen staan over het chemisch onschadelijk maken van fipronil. Ook hebben zij een protocol opgesteld voor het bemonsteren van uw stal op fipronil resten.
Wij willen u adviseren om de fipronil gehaltes in uw stallen te monitoren door zelf monsters te nemen en op te sturen naar een erkend laboratorium. Zodra u ziet dat de waarden voldoen aan de gestelde eisen door de NVWA, kunt u een ambtelijke monstername aanvragen bij de NVWA om vrijgave te realiseren. De NVWA neemt enkel besluiten op basis van ambtelijke monsternames.”

Tekst:Tom Schotman & Avined

 
 

Inloggen op de ledenportal