Boerderij: EU-rekenkamer checkt dierenwelzijn in EU-lidstaten

05-10-2017

De Europese Rekenkamer neemt dierenwelzijnsmaatregelen in de Europese Unie onder de loep.

Met specifieke controles in Roemenië, Polen, Frankrijk, Italië en Duitsland wil de Europese Rekenkamer een beeld krijgen van de wijze waarop de Europese regels voor dierenwelzijn worden toegepast en of het geld dat daarvoor is uitgetrokken goed wordt besteed.

De Europese Unie heeft voor de periode 2014 -‘20 € 1,5 miljard uitgetrokken voor dierenwelzijn. Het geld wordt via het plattelandsontwikkelingsplan aan de lidstaten uitgekeerd. De maatregelen zijn bedoeld om het welzijn van dieren te verbeteren tot een hogere standaard dan de minimumeisen.

EU-burger bezorgd over dierenwelzijn
Het Poolse Rekenkamerlid Janusz Wojciechowski zegt in een persverklaring dat Europeanen zich steeds meer zorgen maken over dierenwelzijn. “Bij deze controle krijgen we de mogelijkheid om te controleren of de dierenwelzijnsnormen in de praktijk worden toegepast.”

Controle op bedrijven, vervoer en slacht
De controle richt zich op dieren op landbouwbedrijven, op het vervoer van landbouwhuisdieren en op de slacht. De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting eind volgend jaar bekendgemaakt.

 
 

Inloggen op de ledenportal