Pluimveeweb: Meld mestafzetproblemen fipronil besmette mest

17-10-2017

Mest waarin fipronil is aangetoond, moet worden verbrand bij BMC Moerdijk of Rendac. Het Fipronil meld- en informatiepunt Gelderse Vallei vraagt problemen met de mestafzet van fipronil besmette mest te melden.

Dat meldt het Fipronil meld- en informatiepunt Gelderse Vallei in haar nieuwste nieuwsbrief. Vanaf 7 augustus is er volop gebruik gemaakt van dit meldpunt, er zijn inmiddels meer dan 1.000 contacten afgehandeld.

Ernstige opslagproblemen mest
Bij de afvoer van besmette mest, ziet het Meldpunt momenteel de volgende ernstige knelpunten:

  • Te natte mest (minder dan 55% droge stof) wordt niet geaccepteerd voor afvoer naar BMC Moerdijk omdat dit het verbrandingsproces in de fabriek verstoort/onmogelijk maakt.
  • Voor de verbranding van mest met een acceptabel vochtgehalte (vanaf 55 % d.s.) is een lange wachtlijst voor afvoer naar Moerdijk.
     

Dit leidt tot ernstige opslagproblemen bij een deel van de pluimveebedrijven. Voor bovenstaande problemen worden via overleg tussen betrokken partijen oplossingen gezocht. Pluimveehouders met mestafzetproblemen worden gevraagd het formulier Inventarisatie Mestafzet problemen in te vullen en te verzenden naar info@poultryexpertisecentre.com.

Het protocol voor de afvoer van mest die vervuild is met fipronil staat op de site van Avined.

Lees hier Nieuwsbrief 3 van 12 oktober 2017.
Het meldpunt is te bereiken op telefoonnummer 088-0206410 of per email: info@poultryexpertisecentre.com.

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal