Boerderij: ‘Actie Boenen bij de Boeren is hartverwarmend’

21-10-2017
Gemeenten in de Gelderse Vallei en de regionale LTO-afdeling zijn een schoonmaakactie gestart. Vrijwilligers gaan aan de slag in de stallen van pluimveehouders die zijn getroffen door de fipronil-affaire. Oud-pluimveehouder Jan Brok is coördinator van Boenen bij de Boeren. “Opeens is er weer sprake van solidariteit.”

De spanning in de gezinnen van de gedupeerde pluimveehouders loopt op. Maandenlang geen eiergeld en dan nog steeds geen antwoord op de vraag: wanneer is de stal eindelijk vrij van fipronil? Jan Brok snapt de onmacht, woede, het verdriet. Er zit vooralsnog niets anders op dan strooisel en mest afvoeren, eieren vernietigen en reinigen. Week in, week uit. Om moedeloos van te worden.

‘Help me alsjeblieft!’

Adviseur

De voormalige pluimvee- en varkenshouder uit het Overijsselse Enter – hij was ook lang bestuurder bij de NVV en NVP – is inmiddels adviseur. De dag nadat de fipronil-besmetting werd ontdekt, hing de eerste pluimveehouder bij Brok aan de telefoon. Zijn bedrijf was geblokkeerd, welke actie moest hij ondernemen? Help me alsjeblieft!

 

Netwerk

Brok (61) omschrijft zichzelf als luisterend oor voor de gedupeerde boeren. Maar hij is meer dan dat. Hij geeft advies over de stappen die moeten worden gezet. Als het nodig is, neemt hij contact op met de voerleverancier, geeft hij een oordeel over de analyses van de verontreiniging, schrijft hij desnoods een bezwaarschrift. “Mensen zijn soms in paniek, weten niet meer wat te doen. Ik ken de sector vanuit mijn ervaring als pluimveehouder en boerenbestuurder. Als betrokken buitenstaander kan ik overzicht bieden, oplossingen aanreiken en mijn netwerk inschakelen.”

De pluimveehouders voelen zich gesteund

Coördinator Boenen bij de Boeren

Sinds een week is Brok ook coördinator van de schoonmaak- en opruimactie Boenen bij de Boeren. Gemeenten in de Gelderse Vallei en de LTO-afdeling in het gebied hebben deze actie opgezet. Het is de bedoeling om vrijwilligers te mobiliseren die vervolgens helpen bij het ruimen en reinigen van verontreinigde stallen. Brok koppelt de vrijwilligers aan de boeren.

Hij spreekt over een hartverwarmende actie. De pluimveehouders voelen zich gesteund. In de lokale kranten staan lovende artikelen.

Elke dag meer vrijwilligers

Een dag na de lancering van de website www.boenenbijdeboeren.nl hadden zich al zeventig mensen gemeld. Elke dag komen er meer binnen. Een scoutinggroep, voetbalelftal, bedrijven die aanbieden om gezamenlijk stallen schoon te maken op hun jaarlijkse personeelsdag. Er zitten ook boeren uit andere sectoren tussen. “Boeren kunnen zich donders goed voorstellen wat het betekent als je deze ellende over je heen krijgt. Zij willen hun collega’s helpen. Dat is echte solidariteit, mooi om mee te maken.”

 

Volgens een strak hygiëneprotocol

Brok benadrukt dat er goed over de actie is nagedacht. “De vrijwilligers krijgen overalls en haarnetjes, ze volgen bij hun werkzaamheden strak het hygiëneprotocol, ze zijn door ons verzekerd. En wie geen dode kippen wil afvoeren, hoeft dat niet te doen. Vrijwilligers moet je koesteren, anders ben je ze zo weer kwijt.”

‘Alleen hulp van familie houdt een keer op’

Ook pluimveehouders doen mee met actie

Ook een aantal pluimveehouders heeft zich inmiddels gemeld. Ze moeten wel een drempel over, zegt Brok. Want wie haal je in huis? En doen ze precies wat ze moeten doen? “Ik verwacht de komende weken dat meer boeren een beroep doen op vrijwilligers. Tot nu toe redden de meesten het met familieleden, vrienden en kennissen. Maar op een gegeven moment houdt dat op.”

Geblokkeerde bedrijven

In de Gelderse Vallei gaat het om zo’n tachtig geblokkeerde bedrijven. Mondjesmaat worden bedrijven vrijgegeven. Gemiddeld duurt het zeven tot acht maanden na de besmetting voordat een stal echt schoon is. Brok gaat ervan uit dat in december de laatste bedrijven weer eieren kunnen leveren.

Financiële problemen

Gaan al die bedrijven het financieel redden? Brok twijfelt. “Dat ligt aan de opstelling van de banken en voerleveranciers. Ik hoop dat ze zich coulant opstellen. Over pluimveebedrijven die in het verleden altijd netjes aan hun verplichtingen hebben voldaan, ben ik optimistisch. Maar dat geldt niet voor allemaal. Ik probeer in die gevallen naar een oplossing te zoeken.”

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal