Boerderij: Fipronil kost eierketen € 65 tot € 75 miljoen

20-10-2017
De totale directe schade voor de gehele eierketen vanwege het ongeoorloofde gebruik van fipronil ligt in de orde van grootte van € 65 tot € 75 miljoen.

Dat concluderen onderzoekers van Wageningen University and Research op basis van de hen beschikbare informatie op 22 september 2017. Half augustus becijferden zij de directe schade op € 33 miljoen enkel voor de leghennenhouders.

De Nederlandse leghennenhouders zijn het hardst getroffen. Hun gezamenlijke schade wordt nu geraamd tussen € 35 en € 45 miljoen. De eierpakstations hebben tussen € 15 en € 20 miljoen schade en de eiproductenindustrie tussen € 5 en € 10 miljoen. De broederijen en opfokbedrijven hebben tenslotte tussen de € 2 tot € 2,5 miljoen schade door het gebruik van fipronil.

Schade door blokkade, ruimen en ruien

De schade op de leghennenbedrijven bestaat voor € 9 miljoen uit de gevolgen van de blokkade van twee weken. Het vroegtijdig doden van leghennen op gemiddeld 60 weken veroorzaakt een totale schade van € 10 miljoen en het ruien van hennen gedurende 9 weken geeft een schadepost van € 9 miljoen. Tenslotte is er nog de schade van vroegtijdig doden na ruien op een gemiddelde leeftijd van 49 weken. Die bedraagt ongeveer € 14 miljoen.

Bedrijven die geblokkeerd waren en vroegtijdig gedood hebben na ruien hebben de grootste financiële strop.

Voor individuele bedrijven zijn de financiële gevolgen enorm. Een gemiddeld volwaardig leghennenbedrijf met scharrelhennen, het meest gangbaar, lijdt een strop van € 39.000 door een blokkade van twee weken. De schade voor de blokkade en ruien loopt op naar € 120.000. Bij blokkade en vroegtijdig doden stijgt het schadebedrag naar € 203.000. Bedrijven die geblokkeerd waren en vroegtijdig gedood hebben na ruien lijden een financiële strop van € 361.000.

De bedragen per bedrijf gaan uit van een gemiddeld bedrijf met scharrelhennen. Tussen bedrijven zitten grote verschillen. Voor bedrijven met vrije uitloop en biologische bedrijven is de schade lager, voor bedrijven met koloniehuisvesting is de schade hoger.

Liquiditeitsproblemen

Deze schades hebben een grote invloed op de liquiditeitspositie van de getroffen bedrijven. Afhankelijk van de financiële reserves en de genomen maatregelen staat de kasstroom meer of minder onder druk. Met name de bedrijven die alsnog moesten doden na ruien worden geconfronteerd met grote liquiditeitsproblemen.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal