Boerderij: Vogelgriepdreiging komt uit het Oosten

23-10-2017
De dreiging van vogelgriep komt uit het Oosten. Voor Nederland nu acuut, gezien de vondst van een besmette vogel vlakbij de grens in Duitsland en twee nieuwe besmettingen in Bulgarije. Maar ook Europa moet met name de Oostelijke trekroutes in de gaten houden, volgens EFSA.

In de Duitse gemeente Osterwald, slechts enkele kilometers van de Nederlandse grens ter hoogte van Hardenberg, werd afgelopen week bij een wilde eend hoogpathogene vogelgriep H5N8 gevonden. Avined meldt dat het Duitse Friedrich-Loeffler-Institut dit ambtelijk heeft bevestigd. “De besmetting maakt wederom duidelijk dat het vogelgriepvirus zich in de omgeving bevindt en strikte biosecurity noodzakelijk blijft”, aldus Avined in zijn nieuwsupdate.

Nederland ligt middenin het hoogrisicogebied wat betreft de aanwezigheid van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels. Dat blijkt uit een kaart van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA waar nagenoeg heel Nederland rood gekleurd is, de kleur voor gebieden met het hoogste risico. (Zie link onderaan dit artikel.) Het instituut kwam afgelopen week met een uitgebreide rapportage, met daarin adviezen om het risico op uitbraak van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) te verkleinen.

Actief zoeken naar HPAI bij wilde vogels

Naast de risicogebieden binnen Europa werd ook in kaart gebracht welke vliegroutes van trekvogels over de EU lopen. Van die vier trekroutes worden er twee geassocieerd met een hoog risico op wilde vogels met een HPAI H5-besmetting; de migratieroutes vanuit het Oosten en Noordoosten. Actief naar HPAI zoeken bij wilde vogels valt niet mee. Maar de EFSA-deskundigen zien wel heil in het doelgericht zoeken naar HPAI bij wilde vogels in hoogrisicogebieden tijdens de vogeltrek.

Biosecurity

Biosecurity blijft echter de sleutel om vogelgriep buiten de deur te houden. Door te zorgen dat pluimvee geen toegang heeft tot waterlichamen, kan het risico op HPAI driemaal worden verkleind. Gecombineerd met het ophokken van kippen kan het risico nog eens tweemaal worden verkleind. De grootste winst wordt echter behaald door routinematig biosecurity toe te passen, zoals het wisselen van kleding en desinfecteren van schoeisel (viervoudige verdere reductie), of de biosecurity te verhogen naar het niveau bij vermeerderingsdieren (extra reductie: 44 keer).

Belangrijke aanbevelingen

De deskundigen erkennen het risico dat buitenuitloop vormt. In hoogrisicoperiodes is daarom de belangrijkste aanbeveling dieren zoveel mogelijk binnen te houden. Als dat niet mogelijk is, wordt wel een ander idee aangedragen: het verkleinen van de ruimte die de kippen buiten hebben. Hoe meer kippen er op een vierkante meter lopen, hoe minder aantrekkelijk de uitloop voor wilde vogels wordt. Al dan niet gecombineerd met het spannen van netten om contact verder te voorkomen.

Andere belangrijke aanbevelingen:

  • Ontmoedig (nieuw)vestiging van pluimveehouderijen in regio’s met veel wilde watervogels;
  • Richt de jaarlijkse serologische surveillance met name op watervogels (eendachtigen) en ‘game birds’, zoals kalkoenen;
  • Neem tijdens uitbraken of hoogrisicoperiodes dagelijks tot wekelijks monsters van dode dieren bij bedrijven met gehouden watervogels, om die te onderzoeken op actief virus.
Twee uitbraken vogelgriep in Bulgarije

Bulgarije heeft twee nieuwe uitbraken van hoogpathogene vogelgriep gemeld bij wereldgezondheidsdienst OIE. In beide gevallen gaat het om een H5-virus dat nog nader moet worden getypeerd. Het virus is aangetroffen op een pluimveebedrijf in het Oosten (in de plaats Stefanovo, richting de Zwarte Zee) met 10.465 dieren, en een backyard bedrijfje met 148 dieren in het zuidelijk gelegen Uzundzhovo. Hemelsbreed zo’n 250 kilometer bij elkaar vandaan. In april dit jaar werd voor het laatst een besmetting met HPAI geconstateerd in Bulgarije.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal