Vilt: Fipronilcrisis brengt eierverwerkende sector in nood

24-10-2017

De Belgische eierverwerkende industrie trekt aan de alarmbel. In de nasleep van de fipronilcrisis krijgt de sector af te rekenen met claims van diverse klanten en is er een schrijnend tekort aan eieren. “Op de vrije markt is vrijwel geen ei meer te krijgen. De aankoopprijzen zijn daarom enorm gestegen, terwijl de verkoopprijzen van eiproducten vastliggen in lange termijncontracten”, zegt Johan Van Bosch van de Unie van de Belgische Eiproductenindustrie (UBP). Niemand heeft er blijkbaar vertrouwen in dat er geld te rapen valt bij de echte schuldigen van de crisis want sommige eierverwerkers en eihandels proberen op hun beurt de schade te verhalen op leghennenhouders.

De fipronilcrisis mag dan wel geluwd zijn in de media, voor de verwerkers van eieren blijven de gevolgen van de crisis nog duidelijk voelbaar. In de Europese Unie moesten sinds de uitbraak van de crisis eind juli 25 à 30 miljoen legkippen geruimd worden. Vooral in Italië zouden er de laatste weken veel grote bedrijven geblokkeerd zijn. “Door de schaarste zijn de eierprijzen sinds de aanvang van de crisis verdubbeld en is de piek nog niet in zicht”, vrezen de eierverwerkers.

Ze zouden overmacht willen inroepen om de bestaande contracten met de voedingsnijverheid op te schorten. “Bestellingen worden niet of gedeeltelijk uitgeleverd, contracten tussen de voedingsindustrie en de eierverwerkende sector kunnen niet nageleefd worden. Bovendien moet ieder lot van eiproducten geanalyseerd worden op fipronil, maar de dure labokosten en de verhoogde aankoopkosten kunnen niet doorgerekend worden”, klinkt het. Vooral de supermarktketens tonen weinig begrip, stelt Van Bosch. “Voor consumptie-eieren in de schaal zijn ze wel bereid om de wekelijkse meerprijs te betalen, maar niet voor voedingsproducten waarvan eieren een belangrijk onderdeel uitmaken.”

UBP telt vandaag zes leden, waaronder drie eierbrekerijen en één eierkokerij. De leden verwerken eieren tot eiproduct: heelei, eigeel, eiwit, zowel vloeibaar, gedroogd als gekookt. In normale omstandigheden verwerken zij ongeveer 60 procent van alle eieren die in België verhandeld worden. Na de dioxinecrisis is de sector uitgedund van negen tot vier eierverwerkende bedrijven. “De leden vrezen dat er een tweede consolidatie zal volgen. Het water staat verschillende eierbrekerijen aan de lippen. Wie roepen iedereen op om begrip te tonen voor onze situatie”, stelt Van Bosch. 

De sector hoopt op steun van minister van Landbouw Denis Ducarme. De gesprekken daarover zijn bezig. Maar Van Bosch vreest dat niet alle schade zal worden vergoed. "We zullen wellicht vergoed worden voor een deel van de schade. Maar of we een schadevergoeding krijgen voor producenten die zelf een schadeclaim van ons eisen omdat we niet in hun behoefte kunnen voorzien, is nog niet duidelijk", vertelt hij in De Tijd.

Nog in die krant zijn gelijkaardige berichten uit de voedingsindustrie te lezen, van bedrijven die eiproducten van brekerijen afnemen. Onder andere La Lorraine en Continental Foods, dat de sauzen van Devos & Lemmens maakt, melden dat ze hun kosten zien oplopen door de hoge eierprijs. De kans dat de consument ervoor opdraait in de supermarkt, is reëel. "We zijn van plan om de kosten door te rekenen. Er lopen gesprekken met onze klanten", zegt La Lorraine-CEO Guido Vanherpe in de krant. Bij Continental Foods zijn ze dat voorlopig niet van plan. "We verwachten een normalisering van de situatie binnen drie maanden", stelt CEO Davy De Vlieger.

De handelsrelaties in de eierkolom zijn door de fipronilcrisis verre van collegiaal. Terwijl de eierverwerkers klagen over claims van hun klanten proberen zij zelf de schade te verhalen op de reeds zwaar getroffen leghennenbedrijven. Boerenbond maakte reeds op 12 oktober melding van claims “die tegen de borst stoten”. Enkele leghennenhouders kregen een forse rekening in de brievenbus van hun afnemer. “Omdat het hier gaat over grote bedragen, waarbij alles wat maar kan in rekening wordt gebracht, rijzen er vragen over hoe er met leveranciers wordt omgegaan”, aldus Boerenbond, die de démarche onfatsoenlijk vindt, temeer omdat de federale maatregelen ook in een schadeloosstelling voor de eihandels en eierbrekerijen voorzien.

In Nederland heeft de besmetting van pluimvee met fipronil voor 65 tot 75 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Onlangs raamde Boerenbond de schade voor Belgische pluimveehouders op zo'n 14 miljoen euro, bijna de helft meer dan bij een eerste berekening midden augustus.

Bron: eigen verslaggeving / Boer&Tuinder

 
 

Inloggen op de ledenportal