Boerderij: Britten verhogen risico vogelgriep

25-10-2017

Groot-Brittannië verhoogt het risico op vogelgriep. In Nederland is nog geen aanleiding voor risicoanalyse.

De Britse dier- en plantgeneeskundige dienst APHA heeft het risico op vogelgriep onder trek- en andere wilde vogels in het land verhoogd van laag naar gemiddeld. De dienst doet dat naar aanleiding van recente vondsten van vogelgriep in Duitsland en enkele Oost-Europese landen.

Voor pluimvee blijft het risico dat het virus binnendringt bij individuele, Britse bedrijven voorlopig laag, mits de hoogste mate van bioveiligheid in acht wordt genomen, aldus APHA. De dienst raadt elke pluimveehouder ook aan de genomen maatregelen nog eens goed op hun werking te beoordelen.

Nederland: deskundigengroep Dierziekten nog niet bij elkaar
In Nederland is op dit moment geen aanleiding om de deskundigengroep Dierziekten bij elkaar te roepen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken desgevraagd. Deze situatie kan uiteraard wel snel veranderen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De deskundigengroep maakt risicoanalyses in opdracht van het ministerie, die Economische Zaken meeneemt in zijn afwegingen of er maatregelen nodig zijn.

Vogeltrek komt op gang
Cyprus meldde dinsdagavond bij de wereldwijde diergezondheidsorganisatie OIE hoogpathogene H5N8 bij een dode buizerd te hebben vastgesteld. De melding volgt op eerdere meldingen afgelopen week uit Duitsland en Bulgarije. Het is nog onbekend of het H5N8-virus dat in die gevallen werd geconstateerd hetzelfde virus is dat afgelopen winter in Europa circuleerde, of dat er een nieuw virus meekomt met trekvogels die in deze tijd van het jaar in groten getale richting Europa komen.

 
 

Inloggen op de ledenportal