NieuweOogst: Schouten start na zeven jaar LNV weer op

26-10-2017

Nederland heeft weer een minister van Landbouw. Donderdag stond Carola Schouten als pas beëdigd bewindsvrouw op het bordes van paleis Noordeinde in Den Haag.

Precies zeven jaar en twaalf dagen nadat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door het kabinet Rutte I werd geïntegreerd in het ministerie van Economische Zaken, is LNV weer terug. Aftredend EZ-minister Henk Kamp droeg de bijbehorende verantwoordelijkheden kort na de beëdiging over aan Schouten.

Die heeft in haar portefeuille de hoofddossiers Landbouw, Visserij, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook krijgt Schouten de verantwoordelijkheid over de Dienst landelijk gebied en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In de de omschrijving van haar takenpakket staat verder dierenwelzijn, kwekersrecht en de regie bij de aanpak van regionale knelpunten en bij regionale deals. De bewindsvrouw neemt haar intrek in hetzelfde gebouw als Economische Zaken, ooit gebouwd als ministerie van Landbouw en Visserij.

Eric Wiebes
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in zijn werkboek macro-economisch en het Europees economisch beleid staan. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor energie, innovatie en voor het topsectoren- en industriebeleid.

Het klimaatdeel van zijn portefeuille richt zich met name op klimaatverandering, luchtemissies industrie en emissierechten. Wiebes gaat ook over de Rijksdienst Ondernemend Nederland en de Nederlandse emissieautoriteit.

Mona Keijzer
De nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijer, gaat zich onder meer bezighouden met mededingingskwesties en met marktordening. In haar takenpakket heeft ze ook de aanpak van regeldruk voor ondernemers, digitalisering en het beleid voor het midden- en kleinbedrijf.

 
 

Inloggen op de ledenportal