NieuweOogst: VVD stelt vragen over import Oekraiense tafeleieren

30-10-2017

De VVD wil maatregelen tegen de import van tafeleieren uit Oekraïne die zijn geproduceerd onder omstandigheden die in de EU niet zijn toegestaan. Helma Lodders en Bente Becker hebben er schriftelijke Kamervragen over gesteld.

Beide Kamerleden willen van de ministers Carola Schouten (LNV) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) weten of het klopt dat er binnenkort Oekraïense tafeleieren geëxporteerd gaan worden naar de EU. Probleem daarbij is dat de Oekraïense normen voor legpluimvee niet overeenstemmen met de Europese normen.

Er zijn nogal wat verschillen tussen de regels op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, huisvesting en productiewijze. De VVD-Kamerleden willen uitleg waarom de eieren uit Oekraïne op de Europese markt gebracht mogen worden, terwijl een Europese pluimveehouder zijn eieren zo niet mag produceren.

EU-standaarden in verdrag
Lodders en Becker vrezen dat de positie van de Nederlandse en Europese leghenhouder hierdoor geschaad wordt. Ze vinden dat de Europese standaarden vastgelegd zouden moeten worden in het associatieverdrag met de Oekraïne.

Ze stellen de ministers van LNV en van Buitenlandse Handel voor om de kwestie met hun Europese collega's te bespreken. Als daar mogelijkheden voor zijn, zouden maatregelen getroffen moeten worden worden aldus Lodders en Becker.

 
 

Inloggen op de ledenportal