Boerderij: Hogan smeekt om steun voor landbouwbudget

07-11-2017

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan vraagt openlijk bij boeren en boerenorganisaties om steun in het publieke en politieke debat over het Europees landbouwbudget en de bescherming van de positie van de boer.

Tijdens een bijeenkomst van de Europese koepel van landbouworganisaties en coöperaties (Copa-Cogeca) zei Hogan dat dat de Europese Unie een sterk en voldoende gefinancierd landbouwbeleid nodig heeft, dat door de gehele samenleving wordt ondersteund. “Maar ik kan niet voor een stevig budget vechten als ik daar niet de steun voor krijg van boeren en boerenorganisaties. Copa-Cogeca is een van de meest formidabele Europa-brede organisaties, met invloed in elke lidstaat en in Brussel. Maar ik ben bezorgd dat uw geluid niet luid of aanwezig genoeg is in welk debat dan ook. De volle ondersteuning van Copa-Cogeca en alle boeren die de organisatie vertegenwoordigt, is nodig om de vereiste politieke steun op te bouwen. Ik doe een beroep op u om uw inspanningen te vergroten, en vertrouw er op dat ik alles in mijn macht zal doen om de zaak te bepleiten op de hoogste politieke niveaus.”

Het wordt lastig om Europese wetgeving te realiseren tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedingsmiddelenketen.
Het wordt lastig om Europese wetgeving te realiseren tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedingsmiddelenketen. Dat blijkt uit opmerkingen van Europees landbouwcommissaris op een bijeenkomst van Copa-Cogeca.

Hogan riep op tot steun voor voorstellen commissie-Veerman
Hogan riep Europarlementariërs, ministers en boeren op hun stem luid en duidelijk te laten horen ter ondersteuning van de voorstellen van de commissie-Veerman. De Agricultural Markets Task Force onder leiding van oud-minister Cees Veerman stelde een aantal opties voor om de positie van de boer in de keten te verbeteren en om de boer te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken.

Hogan zegt dat er sterke krachten zijn tegen enige verandering in de huidige situatie. “Boeren moeten hun stem laten horen”, aldus Hogan.

 
 

Inloggen op de ledenportal