Boerderij: Idee├źn voor solidariteit met fipronil-pluimveehouders

11-11-2017

Pluimveehouders die niet getroffen zijn worden gevraagd geld te doneren.

In de pluimveesector zijn plannen en ideeën om pluimveehouders die door fipronil zijn getroffen te ondersteunen. Pluimveehouders kunnen zo hun solidariteit met getroffen collega’s tonen. Zo heeft Stichting Kippenvel pluimvee-organisaties de suggestie gedaan dat pluimveehouders, die baat hebben bij de huidige hoge eierprijs, hun ‘over-marge’ van een week in het fonds van de stichting storten. Vanuit dit fonds wil Stichting Kippenvel getroffen pluimveehouders een bedrag naar rato van hun schade uitkeren.

ANBI-status
De stichting, gestart door de Barneveldse bakker Jaap van der Veer, wacht nog op toekenning van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI-instelling kunnen voor donateurs belastingvoordeel opleveren. Wanneer Stichting Kippenvel de ANBI-status heeft, wil ze meer naar buiten treden. Voor 24 en 25 november is al wel de actie het ‘Glazen Ei’ gepland.

Veiling
Er zullen dan allerlei acties worden gehouden, waaronder een veiling, om geld binnen te halen voor het fonds. Inmiddels hebben al enkele bij de pluimveesector betrokken bedrijven uit (de omgeving van) Barneveld aan de stichting gedoneerd.

‘Boenen bij de boeren’
Een al lopend initiatief om getroffen pluimveehouders te helpen om de fipronil uit hun stallen te krijgen, is de actie ‘Boenen bij de boeren’. Deze week is het idee geopperd om deze actie uit te breiden met het inzetten van pluimveeservicebedrijven voor het verrichten van professionele werkzaamheden bij getroffen pluimveehouders, zoals stallen behandelen met waterstofperoxide. Dit idee moet nog praktisch worden ingevuld. Vooralsnog wordt gedacht aan vouchers die pluimveehouders kunnen kopen en waarmee werkzaamheden bij collega-pluimveehouders kunnen worden betaald.

 
 

Inloggen op de ledenportal