Pluimveeweb: Steun aan Belgische pluimveehouders nog onzeker

10-11-2017

De financiële steun van de Belgische overheid aan de Belgische pluimveesector vanwege fipronil moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Dat meldt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

„De fipronilbesmetting is op 1 september 2017 door de Belgische ministerraad aangemerkt als een onvoorzien incident. Dit maakt het voor de Belgische overheid mogelijk om compensatiemaatregelen te treffen voor getroffen bedrijven en de uitzonderlijke uitgaven van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselkwaliteit (FAVV) te dekken binnen de grenzen die door de Europese Commissie zijn toegestaan. Het Belgische besluit moet echter nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie”, zei Schouten tegen de Tweede Kamer.

Op 29 september 2017 heeft de Belgische ministerraad het wetsontwerp goedgekeurd voor de vaststelling van de procedure en de uitvoeringsbepalingen voor de compensatie aan bedrijven van de primaire sector die zijn getroffen door het fipronil-incident. Op 25 oktober 2017 heeft de Belgische Kamercommissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw dit wetsontwerp goedgekeurd.

Kan nog even duren

De federale compensatiemaatregelen kunnen onder meer omvatten het kwijtschelden van FAVV-kosten en de kosten die verband houden met de door de federale overheid genomen maatregelen voor de veiligheid van de voedselketen. Hieronder kan ook vernietiging van dieren en primaire of verwerkte producten vallen.

Het Belgische ontwerpbesluit zal nog voor goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Er is geen vaste reactietermijn voor deze verzoeken bij de Europese Commissie. Aangezien de Europese Commissie zelf nog onderzoek doet naar het incident kan een besluit nog enige tijd op zich laten wachten.

Tekst:Tom Schotman

 
 

Inloggen op de ledenportal