Boerderij: IKB Ei voornemens bedrijfsdouche te verplichten

20-11-2017

Bedrijven die deelnemen aan IKB Ei zullen waarschijnlijk uiterlijk 1 januari 2019 een bedrijfsdouche moeten hebben. Dat is het voornemen binnen IKB Ei.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei heeft er deze week mee ingestemd om een douche in de hygiënesluis, bij de bedrijfsscheiding van vuil en schoon, te verplichten. Volgende week dinsdag moet dit besluit nog worden bekrachtigd door het bestuur van Ovoned.

Alle organisaties vertegenwoordigd in het Ovoned-bestuur (LTO/NOP, NVP, Anevei, COBK) maken echter ook onderdeel uit van CCvD. De intentie is om de eis per 1 januari 2018 in te voeren binnen IKB Ei, met een overgangstermijn van een jaar.

‘Kosten in de hand houden’
“De sector wil er alles aan doen om dierziekten buiten de deur te houden, met name Aviaire Influenza”, aldus Ben Dellaert (voorzitter van het deskundigencollege van IKB Ei) over het voornemen. “Alles wat we eraan kunnen doen, moeten we doen.”

Naast het buiten de deur houden van vogelgriep an sich, benoemt Dellaert ook als motivatie het in de hand houden van de hiermee gemoeide kosten. De DGF-heffing voor pluimveebedrijven wordt in 2018 gemiddeld zo’n drie keer zo hoog, omdat nog tekorten moeten worden ingehaald van bestrijding van hoogpathogene vogelgriepuitbraken.

Dringend advies van adviescommissie pluimveegezondheidszorg
De IKB Ei-wijziging wordt gedaan na een dringend advies van de adviescommissie pluimveegezondheidszorg. Vanwege dreiging van vogelgriep geldt nog altijd een verplicht hygiëneprotocol. Een van de eisen daarin is dat personen die binnen 24 uur meer dan één commercieel pluimveebedrijf bezoeken, verplicht moeten douchen bij zowel aankomst als vertrek. In de praktijk is echter een probleem dat lang niet alle bedrijven een bedrijfsdouche hebben.

Ook voor vleeskuikenbedrijven binnen IBK Kip komt het onderwerp binnenkort op de agenda. IKB Kip heeft een douchemogelijkheid in de hygiënesluis eerder dit jaar al verplicht voor bedrijven hoger in de piramide; vermeerdering en opfokvermeerdering.

 
 

Inloggen op de ledenportal