Pluimveeweb: EU importeert slechts 3.000 ton eieren uit Oekraïnel

27-11-2017

De tariefvrije import van eieren uit de Oekraïne is zeer gering ten opzichte van EU-productie. Er is een jaarlijks quotum van 3.000 ton voor eieren. in de Europese Unie wordt jaarlijks 7,25 miljoen ton eieren geproduceerd. De positie van de Nederlandse of Europese leghenhouder wordt dus niet of nauwelijks beïnvloed.

Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. De Europese Unie heeft aan het bedrijf Yasensvit toestemming verleend met ingang van 12 september 2017 tafeleieren uit de Oekraïne naar de Europese Unie te exporteren, meldt AgriHolland.

Op 1 september 2017 is het volledige associatieakkoord tussen de Europese Unie en Oekraïne in werking getreden. In het associatieakkoord is afgesproken dat Oekraïne zijn wetgeving op één lijn zal brengen met die van de Europese Unie, ook op het terrein van dierenwelzijn en diergezondheid. Oekraïne geeft aan de Europese standaarden in fases te implementeren in de periode van 2016-2021.

Op dit moment zijn er nog verschillen in eisen die gesteld worden aan leghennen in Oekraïne en in de Europese Unie. In Oekraïne zijn leghennen voornamelijk gehuisvest in conventionele kooien met een gemiddelde ruimte van 300 tot 400 cm2 per leghen. De minimale ruimte voor leghennen in de Europese Unie is 750 cm2 per leghen.

Tariefvrije import gering

De tariefvrije import uit de Oekraïne is zeer gering ten opzichte van de productie in de Europese Unie. In het associatieakkoord met Oekraïne zijn hierover afspraken gemaakt die rekening houden met de positie van producenten in de Europese Unie: de Europese Unie heeft de tariefvrije import van eieren beperkt door een tariefcontingent.

Er is een jaarlijks quotum van 3.000 ton voor eieren. Daarnaast is er een quotum voor eieren en eiproducten dat in een periode van vijf jaar geleidelijk wordt verhoogd van 1.500 tot 3.000 ton per jaar. In 2017 is tot op heden circa 20 procent van het quotum voor eieren gebruikt en circa 37 procent van het quotum voor eieren en eiproducten.

Tekst:Tom Schotman & Agriholland

 
 

Inloggen op de ledenportal