Boerderij: Protocol vrijgave eieren na fipronil vernieuwd

25-11-2017
Pluimveeorganisatie Avined heeft het protocol voor de vrijgave van de eiervoorraad na herbevolking van een wegens fipronil-geblokkeerde pluimveestal aangepast.

De NVWA heeft het gewijzigde protocol goedgekeurd. Het protocol heeft betrekking op het plaatsen van nieuwe dieren in geblokkeerde stallen.

Aanvraag indienen voor vrijgave

Zodra de nieuwe dieren vier weken in de stal zitten, kan de pluimveehouder bij de NVWA een aanvraag indienen voor vrijgave. Na vrijgave van de blokkade (als de fipronil-waarde beneden 0,01 milligram per kilo ligt), staat er op het bedrijf wel een voorraad aan eieren uit de herbevolkte stal van voor de monstername. Het protocol biedt de mogelijkheid om ook die voorraad vrij te laten geven. In het protocol staat beschreven hoe de pluimveehouder dat kan doen. Onder meer moet de partij eieren verzegeld zijn.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal