NieuweOogst: Afvoer fipronilmest nijpend probleem

06-12-2017

De afvoer van met fipronil besmette mest is nog steeds een nijpend probleem. Dat meldt het fipronil meld- en informatiepunt Gelderse Vallei.

Er is namelijk, naast de mogelijkheid van verbranding dringend behoefte aan aanvullende mogelijkheden om de mest af te voeren.

Het meldpunt onderzoekt de mogelijkheden voor centrale opslag. Hierover vindt nog steeds overleg plaats tussen de sector en het Ministerie van LNV.

Behandeling
Ook kan mest worden bewerkt om onder de MRL te komen. Op die manier kan de mest dan gangbaar worden afgezet. Er vindt momenteel onderzoek plaats naar het effect van een behandeling van de mest met soda en waterstofperoxide.

Een deel van de fipronilmest wordt inmiddels verbrand bij BMC Moerdijk en bij de vuilverbrandingscentrale ARN in Weurt. Maar ook dat kent zijn beperkingen.

Verbrandingsproces
Voor verbranding in Moerdijk moet de mest minimaal 55 procent droge stof bevatten. Bovendien heeft de centrale voor een goede verbranding een bepaalde verhouding tussen diverse mestsoorten nodig. Teveel leghennenmest zorgt verstoring in het verbrandingsproces.

In Weurt kan wel natte mest met minder dan 55 procent droge stof worden afgeleverd maar de verwerkingscapaciteit van de centrale is met 70 ton per dag beperkt.

 
 

Inloggen op de ledenportal