Boerderij: Mogelijk regionale ophokplichten vogelgriep

07-12-2017

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) overweegt om regionale maatregelen te nemen ter voorkoming van besmettingen met vogelgriep.

Ze laat onderzoeken of het mogelijk is om risicogebieden in Nederland aan te wijzen en kijkt of het mogelijk is om risicogebaseerde preventieve maatregelen, zoals een regionale ophokplicht, praktisch uitvoerbaar is. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment geen reden voor extra maatregelen
Het risico op de insleep van vogelgriep wordt continu in de gaten gehouden. Op dit moment is er geen reden om extra preventieve maatregelen te nemen, omdat de virusdruk niet is toegenomen ten opzichte van afgelopen maanden. Wel wijzen de deskundigen aan dat grote aantallen trekvogels bij elkaar extra risico vormen. “Er overwinteren in Nederland erg veel watervogels. Veel in Nederland aanwezige watervogelsoorten komen ’s winters in groepen bij elkaar. Als deze grote groepen vogels in aanraking komen met HPAI-virus, kan dat virus op grote schaal vermeerderen”, aldus Schouten.

Meer smienten bij met vogelgriep besmette bedrijven
Uit een studie naar de uitbraken met H5N8 in 2016 blijkt dat er rond de besmette bedrijven veel meer smienten en andere watervogelsoorten aanwezig waren dan rond vergelijkbare bedrijven in de rest van Nederland, of andere waterrijke gebieden. De infecties kwamen vermoedelijk via trekvogels uit Rusland.

In 2016 en 2017 zijn vijftien pluimveebedrijven geruimd. Dit heeft € 5,7 miljoen gekost, laat Schouten weten. De grootste kosten waren vergoeding van de dieren (€ 2,8 miljoen), gebruik van dodingsmateriaal bij het ruimen (€ 1,1 miljoen) en uitvoeringskosten NVWA (€ 265.000).

 
 

Inloggen op de ledenportal