Boerderij: Elke week eieren met te veel fipronil in supermarkten

08-12-2017

De NVWA treft elke week eieren aan met gehalten aan fipronil boven de wettelijke norm.

Sinds het begin van de fipronil-affaire worden elke week eieren in supermarkten aangetroffen met gehalten aan fipronil boven de wettelijke norm (de maximale residu-limiet MRL van 0,005 mg/kg). De gevonden waarden zijn niet zodanig hoog dat er een acuut gevaar voor de volksgezondheid is; ze blijven onder de acute referentiewaarde (ARfD) van 0,72 mg/kg.

Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vanaf het begin van de fipronil-affaire onderzoekt de autoriteit wekelijks eieren in supermarkten en andere winkels op de aanwezigheid van dit verboden middel.

NVWA-monitoring
Deze week maakten minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport melding van de NVWA-monitoring. Uit de uitkomst van die monitoring en uit het langzame tempo waarmee fipronil-bedrijven worden vrijgegeven, blijkt hoe hardnekkig fipronil is, schreven de bewindslieden.

‘In totaal zijn van week 30 tot en met week 48 1.976 monsters onderzocht’

Elke week ruim 100 monsters
De NVWA neemt bijna elke week in (supermarkt)winkels meer dan 100 monsters van elk 12 eieren, willekeurig uit de schappen. Hiervan wordt een mengmonster gemaakt waarvan het fipronil-gehalte wordt bepaald. In totaal zijn van week 30 tot en met week 48 1.976 monsters onderzocht, 1.816 van Nederlandse eieren, 160 monsters van buitenlandse eieren, waarvan 71 uit Polen.

In alle weken zijn wel monsters aangetroffen met een fipronil-gehalte tussen 0,005 en 0,01 mg/kg, en op 1 week na ook fipronil-gehalten van meer dan 0,01, maar beneden de ARfD-waarde (0,72 mg/kg). Zie grafiek hieronder. De NVWA wil niet de exacte data prijsgeven, zodat de grafiek beter zichtbaar kan worden gemaakt.

Partijen van de markt halen
Als de NVWA eieren met fipronil-waarden boven de MRL (0,005 mg/kg) bij de retail aantreft, worden de pluimveehouder, de supermarkt en het eierpakstation hierover per brief geïnformeerd en gewezen op hun verantwoordelijkheden bij het op de markt brengen van eieren met fipronil-waarden boven de MRL. De bedrijven moeten direct actie ondernemen en dergelijke partijen eieren van de markt halen. Zij moeten dit vervolgens melden aan de NVWA. Die houdt hier toezicht op.

Hogere waarden bij Poolse eieren
Uit de monitoring van de NVWA blijkt dat 4 monsters eieren uit Polen een relatief hoger fipronil-gehalte hadden, namelijk variërend van 0,092 tot 0,16 mg/kg. De NVWA informeert de Poolse autoriteiten hierover via het RASFF-infosysteem.

De NVWA kan niet zeggen hoe de monsters met fipronil-waarden boven de MRL verdeeld zijn over Nederlandse en buitenlandse herkomst.

 
 

Inloggen op de ledenportal