Boerderij: Geen compensatie voor Nederlandse pluimveehouders

13-12-2017
Nederlandse pluimveehouders krijgen geen compensatie van de overheid voor de gevolgen van de fipronil-crisis.

Minister Carola Schouten is niet van plan het Belgische voorbeeld te volgen. Een woordvoerder van de minister zegt: “We weten dat dit niet de reactie is waar de getroffen pluimveehouders op hopen, maar de huidige ontwikkelingen in België doen niets af aan het voor Nederland principiële standpunt rond compensatie.”

Laboratoriumkosten

Het ministerie van LNV moet nog een besluit nemen over het doorrekenen van de laboratoriumkosten die in de fipronil-crisis zijn gemaakt. Daarbij gaat het zeker om enkele miljoenen, volgens een globale schatting.

Het vorige kabinet heeft ook het standpunt ingenomen dat er geen geld beschikbaar is voor steun aan de getroffen pluimveehouders. Minister Henk Kamp en staatssecretaris Martijn van Dam gingen er bovendien vanuit dat de Europese Commissie geen toestemming voor steun zouden geven. Dat blijkt een verkeerde inschatting.

Geen Europees geld voor pluimveehouders

De Europese Commissie heeft de Belgische federale overheid dinsdag 12 december toestemming gegeven. Dat heeft de Europese Commissie bevestigd. België is de enige lidstaat die de Europese Commissie heeft gevraagd om steun te mogen geven aan de pluimveehouders die door de fipronil-crisis zijn getroffen. De woordvoerder van de Europese Commissie benadrukt dat er geen Europees geld aan wordt besteed en dat de Belgen de maatregel zelf financieren. In België zijn volgens eerdere berichten ongeveer 50 pluimveebedrijven getroffen.

De Belgische federale overheid heeft een budget van € 21,8 miljoen beschikbaar voor de pluimveehouders, waarvan inmiddels bijna € 5 miljoen is inmiddels vrijgemaakt. Daarnaast heeft Waalse overheid nog een bedrag van € 350.000 beschikbaar. Het steunprogramma heeft een tijdelijk karakter. Getroffen Belgische bedrijven kunnen tot 30 april 2018 een aanvraag voor steun doen.

De steun heeft betrekking op een vergoeding voor de kosten die zijn gemaakt voor de vernietiging van afgekeurde eieren en dieren en een compensatie van de waarde van de dieren en eieren. Ook kosten voor laboratoriumonderzoek en voor reiniging en ontsmetting komen voor vergoeding in aanmerking.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal