Boerderij: Verzet tegen afwentelen NVWA-kosten op pluimveehouder

13-12-2017
De Tweede Kamer en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moeten opnieuw bekijken of er niet toch een steunmaatregel kan worden getroffen voor pluimveehouders die stil liggen vanwege de fipronil-crisis.

Dat vindt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). De kosten die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gemaakt bij de fipronil-aanpak, mogen niet op de pluimveehouder worden afgewenteld, zegt NVP-voorzitter Hennie de Haan.

De NVP krijgt daarin steun van de brancheorganisatie voor supermarkten (CBL). De Haan reageert op het besluit van de Europese Commissie om de Belgische overheid toestemming te geven om hun boeren te ondersteunen.

Ministerie ziet fipronil niet als crisis

Met de toestemming van de Europese Commissie wordt erkend dat er écht sprake is van een crisis, zegt De Haan. De NVP-voorzitter voelt nog steeds niet dat de fipronil-crisis bij het ministerie ook echt als een crisis wordt gezien. “Dat is anders dan bij een vogelgriepuitbraak. Dan is er meteen een crisisteam opgezet en overleg onder leiding van de minister.”

NVWA-onderzoek naar fipronil. Het is nog onduidelijk wie de kosten van dit onderzoek moet betalen.

De Haan vindt dat het ministerie in elk geval de sector niet mag opzadelen met de kosten van monsterneming en analyse, die door de NVWA zijn gemaakt. “Dat kan absoluut niet, het is de overheid die de pluimveehouders verplicht om dieren, eieren en mest te laten testen, terwijl ze zelf nog geen idee hebben van de kosten ervan. Het is niet voor te stellen dat de overheid die rekening bij de boeren neerlegt.”

Besluit laboratoriumkosten op korte termijn

De beslissing over het doorberekenen van de laboratoriumkosten moet nog door het ministerie van LNV worden genomen. Volgens een voorzichtige schatting bedragen deze kosten zeker € 3 miljoen. Een woordvoerder van landbouwminister Carola Schouten wil geen enkele indicatie geven over het voorliggende besluit, anders dan dat het op korte termijn zal worden genomen.

CBL: kosten crisis voor overheid

Directeur Marc Jansen van de brancheorganisatie voor supermarkten, zou het ongehoord vinden als de overheid de kosten van de crisis, die de overheid in zijn ogen mede zelf heeft laten ontsporen, bij de boeren zou neerleggen. “Ik kan me niet voorstellen dat de overheid die kosten bij de pluimveehouders neerlegt. Als dat gebeurt is het land echt te klein.”

Marc Jansen, CBL: ‘Ik kan me niet voorstellen dat de overheid die kosten bij pluimveehouders neerlegt.’

Supermarkten hebben zelf eerder al besloten hun schade niet op pakstations of pluimveehouders te verhalen.

Overheid als monopolist

Pluimveeconsultant Jan Brok sluit zich aan bij de woorden van Jansen. Hij meent dat de overheid pluimveehouders bij de monsterneming niet tot een gedwongen winkelnering kan verplichten en tegelijk de kosten daarvan neerlegt bij de boer.

Brok: “De overheid treedt hier op als een monopolist. De boer kan niet kiezen door wie hij de monsters zal laten nemen.”

Kosten zeker € 3 miljoen

Brok schat dat een monsterneming en laboratoriumonderzoek zeker € 250 kost en dat boeren wel tot acht keer per stal monsters hebben moeten laten nemen bij kippen, eieren en/of mest. Bij ongeveer 800 besmette stallen kunnen de kosten voor monsterneming dan in totaal oplopen tot zeker € 3 miljoen. Het is onbekend hoe hoog de kosten in totaal zijn, die de NVWA heeft gemaakt in de fipronil-crisis.

Schadevergoeding België € 22 miljoen

Dinsdag werd bekend dat België goedkeuring van de Europese Commissie heeft om een schadevergoeding te geven aan boeren voor uit de handel genomen eieren en geruimde dieren in verband met de fipronil-crisis. België heeft daarvoor € 21.842.304 beschikbaar. Nederland heeft geen aanvraag bij de Europese Commissie gedaan om steun te kunnen geven.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal