Pluimveeweb: Update vogelgriep Biddinghuizen

18-12-2017

Het Ministerie van LNV heeft een kleine wijziging aangebracht in de beschrijving van het 10 km. gebied rondom de hoogpathogene vogelgriepbesmetting in Biddinghuizen.

Het toezichtsgebied is gewijzigd. Bekijk hier de regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied en de Regeling tot wijziging. Door deze wijzigingen zijn een aantal (welzijns)knelpunten opgelost.

Wilde vogels
Het WBVR heeft op 13 december gemeld dat in wilde vogels uit de nabijheid van Elburg en Hulshorst hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N6 is gevonden. Dit is hetzelfde virus dat op het vleeseendenbedrijf is vastgesteld. De genoemde plaatsen zitten net aan de andere zijde van het Veluwemeer. De vondst toont aan dat actief hoogpathogeen vogelgriepvirus in de directe omgeving zit. Het bericht van WBVR is helaas vooral een bevestiging van hetgeen eerder vermoed werd, maar nu wordt aangetoond.

Bijzonder is wel het virustype. Uit studie is gebleken dat dit voor het eerst in het najaar 2016 in Griekenland is vastgesteld Bijzonder is wel het virustype. Uit studie is gebleken dat dit voor het eerst in het najaar 2016 in Griekenland is vastgesteld.

Hygiëneprotocollen
Voor de Nederlandse pluimveesector is het vooral een signaal dat momenteel met name voor bedrijven rondom waterrijke gebieden extra waakzaamheid is geboden. Avined doet dan ook een beroep op alle sectorgenoten om zeer strikt de hygiëne voorschriften na te leven om insleep van vogelgriep te voorkomen.

Avined heeft een 12 hygiëneprotocollen opgesteld, o.a. voor bezoekers pluimveebedrijven, vervoer, pluimvee servicebedrijven, laden en lossen en dood gevonden wilde vogels.

De protocollen zijn hier te downloaden.

Tekst:Monique van Loon / AVINED

 
 

Inloggen op de ledenportal