Pluimveeweb: Fipronildagvaarding tegen de NVWA

15-12-2017

De NVWA heeft nalatig en onzorgvuldig gehandeld in de fipronil affaire en had enorme schade kunnen voorkomen. Daarom is de NVWA woensdag 13 december gedagvaard.

De dagvaarding is na wekenlange voorbereiding waarin goed is samengewerkt, ingediend door NVP, NOP, LTO Nederland, Barentskrans en diverse advocaten van gedupeerde pluimveehouders.

Samenwerking
Om kosten te besparen en de krachten te bundelen is de dagvaarding op naam gesteld van LTO Nederland; zij vervult de rol en functie van officiele ‘dager’/partij. De NVP is een gelijkwaardige partner in dit juridische traject.

De dagvaarding is 13 december naar de NVWA gestuurd. De NVWA heeft twee weken om te reageren.  Zonder inhoudelijk voorstel van de NVWA om tot een oplossing voor het zakelijke geschil te komen, wordt na deze twee weken het concept definitief. Dan volgt indiening bij de Rechtbank door de advocaat die deze procedure voert namens de pluimveesector en zal de rechter uitspraak moeten doen.

Dagvaarding
Een goed functionerende NVWA is van belang voor de pluimveesector, zowel voor de binnenlandse afzet als de vooraanstaande export positie. Gezamenlijk hebben NVP en NOP/LTO toch besloten de NVWA te dagvaarden aangezien de situatie uitzonderlijk is met enorme schade voor gedupeerden die nergens te verhalen is.

De dagvaarding komt kort samengevat op het volgende neer:

De NVWA heeft onder andere onrechtmatig gehandeld door in november 2016 geen of onvoldoende actie te ondernemen naar aanleiding van concrete meldingen over mogelijk grootschalig gebruik van fipronil in stallen door Chickfriend. Veel stallen van pluimveehouders zijn juist na november 2016 nog behandeld, terwijl deze ondernemers niet wisten of konden weten dat er fipronil door het gebruikte middel was gemengd. De NVWA wist wel van het gebruik van fipronil door ChickFriend en heeft daar onvoldoende mee gedaan. Zo heeft de NVWA de sector hier niet over geïnformeerd en dus niet de kans gegeven om hier zelf in hun bestaande kwaliteitssystemen op te controleren. „Dat is echt onbegrijpelijk en niet uit te leggen,” reageert Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP. „Dit kan niet en moet anders. We moeten voorkomen dat de NVWA zo kan handelen in vergelijkbare situaties waar desastreuze gevolgen voor individuele ondernemers en het imago van een product en een totale sector aan gekoppeld zijn.”

De uitspraken van de NVWA in TV-programma Nieuwsuur op 1 augustus 2017 waarin de plaatsvervangend inspecteur-generaal aanraadde om voorlopig geen eieren te eten heeft de schade nog eens extra vergroot. Zijn uitlating verhoudt zich niet met de publiekswaarschuwing die een dag eerder gepubliceerd was, is compleet uit verhouding tot de feitelijke situatie en risico’s en wekte de indruk dat er meer risico’s speelden. De markt voor eieren stortte volledig in. Met name in Duitsland, waar een groot deel van de export toe gaat, werden Nederlandse eieren in de ban gedaan. In Nederland werden in de week na de uitspraken in Nieuwsuur ruim 1,5 miljoen eieren minder verkocht.

De dagvaarding kunt u hier lezen.

Hoe verder
De NVWA heeft twee weken de tijd te reageren. Doen ze dat niet dan zal de rechter een uitspraak moeten doen. Vervolgens is het aan advocaten van gedupeerden om met de uitspraak in de hand het ‘schadebedrag’ voor cliënten te laten vaststellen in een separate rechtsgang.

„Nadat dit traject is afgerond gaan we graag met de NVWA in gesprek, om een volgende ‘fipronil affaire’ te voorkomen en het crisismanagement te verbeteren, zodat onnodig leed en schade voortaan wordt voorkomen. Met een rugzak vol ervaringen, zien we genoeg verbeterpunten”, aldus Hennie de Haan, voorzitter NVP.

Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal