Pluimveeweb: CDA, CU stelden vragen over Belgische staatssteun fipronil

21-12-2017

„We hebben de motie over schadevergoeding voor door fipronil gedupeerde pluimveehouders niet gesteund omdat we eerst antwoorden van de minister op onze vragen willen hebben.” Dat vertellen Carla Dik-Faber en Jaco Geurts aan Pluimveeweb.

In het debat over de fipronil-affaire op 24 augustus had toenmalig staatssecretaris Van Dam gesteld dat staatssteun, zoals België verleende, niet aan de Europese regels voldeed. Maar vorige week heeft de Europese Commissie de Belgische staatssteun toegelaten. De twee Kamerleden hebben daarop direct kamervragen gesteld aan minister Schouten.

Ze willen onder andere weten wat nu de reactie van de Nederlandse regering is. Die heeft eerder gesteld scherp in de gaten te houden hoe de Commissie de Belgische steun zou behandelen. Ze willen ook weten of het besluit van de Commissie nu reden is om het eerdere standpunt te heroverwegen. Temeer omdat nu een ongelijk speelveld is ontstaan. Ook willen ze weten welke kosten met betrekking tot fipronil de NVWA zal doorberekenen aan de pluimveesector.

Staatssteun wel mogelijk

„De antwoorden op onze vragen hebben we nog niet. We hebben de SGP gevraagd om de motie aan te houden tot de minister de antwoorden zou geven, maar dat hebben ze niet gedaan”, vertelt Geurts. Daarom heeft hij de motie niet gesteund.

„We hebben lang genoeg gewacht”, reageert een medewerker van de SGP. „De regering had eerder verteld dat staatssteun niet mogelijk zou zijn vanwege Europese regels, maar vorige week hebben we, in het geval van België, gezien dat het wel mag. We kunnen nu wel wachten op antwoorden van de minister, en daarna tot de Commissie Sorgdrager met haar rapport komt, maar we vonden dat er al lang genoeg is gewacht.”

Tekst:Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal