Boerderij: Redactieblog: ‘Extreem jaar voor pluimveehouders’

28-12-2017

Eric Hubers

Nog volop in de hectiek van fipronil en op de valreep nog overvallen door hoogpathogene vogelgriep kijk ik terug op een extreem jaar.

2017 begon met het afwaarderen van vrije-uitloopeieren na 12 weken ophokken. Het was zeer frustrerend om te ervaren dat we als Nederland machteloos waren om dit probleem binnen Europa eerlijk op te lossen. Oud-staatssecretaris Martijn van Dam was ook niet bereid om financiële steun die vanuit Brussel beschikbaar was, op te halen. Een kort geding mocht niet helpen.

Het hele jaar waren er veel problemen die aangepakt moesten worden. Veel te strenge handhaving van de NVWA, de fijnstofproblematiek, het niet verlengen van de POR-regeling, met als gevolg een nijpend tekort aan pluimveerechten. POR-begunstigden blijken ineens gedupeerden, ze waren beter af geweest als ze twee jaar geleden rechten gekocht hadden.

Saamhorigheid pluimveesector op de proef gesteld

Maar de fipronil-crisis spant de kroon! Het is veel erger geworden dan dat ik in eerste instantie had kunnen bedenken. Bedrijven zijn hard getroffen, nog steeds vechten veel bedrijven voor hun voortbestaan. Ik hoop van ganser harte dat deze bedrijven weer snel in een normaal ritme komen en vol goede moed de toekomst in kunnen gaan.

De verschillen tussen de pluimveebedrijven zijn dit jaar verder vergroot. Wel of niet getroffen door fipronil? Heb je een vaste prijs voor je eieren afgesproken? Heb je POR-rechten of had je die beter niet kunnen hebben? Produceer je voor het binnenland of voor de export? De saamhorigheid in de pluimveesector wordt door deze verschillen zwaar op de proef gesteld.

Oprecht warm hart voor landbouw

Ook het poldermodel tussen de sector en overheden staat onder druk. We voeren tegenwoordig rechtszaken tegen de overheid, omdat de impact van beleid het voortbestaan van bedrijven steeds vaker in gevaar brengt. Ik hoop dat onze ambitie, zoals verwoord in ons document Koers 2025 in 2018 meer gestalte krijgt. Een vitale pluimveesector die geaccepteerd en gewaardeerd wordt door de maatschappij.

Lichtpunt in deze donkere dagen is voor mij de nieuwe minister van Landbouw, Carola Schouten. Zij wekt bij mij de indruk dat zij oprecht een warm hart heeft voor de landbouw en dat zij zich zal inzetten, rekening houdend met de samenleving, voor een sterke en toekomstgerichte pluimveehouderij.

Fijne kerstdagen en een héél voorspoedig 2018!

 

 
 

Inloggen op de ledenportal