Boerderij: Nalatigheid NVWA lastig aan te tonen

23-12-2017
Het wordt lastig voor LTO om aan te tonen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk is voor de fipronilschade.

Advocaten die actief zijn in de agrarische sector verwachten dat het moeilijk zal worden aan te tonen welke schade het (niet) handelen van de NVWA heeft veroorzaakt in de fipronil-affaire.

Onrechtmatig handelen door NVWA

Medio december heeft LTO Nederland een concept-dagvaarding aan de NVWA gestuurd. Daarin stelt LTO dat de enorme schade in de pluimveesector die is ontstaan als gevolg van de fipronil-affaire te wijten is aan het niet goed invullen van de toezichthoudende taken door de NVWA. De autoriteit zou onrechtmatig hebben gehandeld door in november 2016 geen of onvoldoende actie te ondernemen na twee meldingen van mogelijk fipronilgebruik door Chickfriend. De NVWA had de sector hierover meteen moeten informeren, volgens LTO.

NVWA wil niet inhoudelijk ingaan op de verwijten van LTO. Zolang de commissie-Sorgdrager onderzoek doet naar de fipronil-affaire zal NVWA niet reageren, stelt een woordvoerder. Tot een schikking tussen NVWA en LTO lijkt het ook niet te komen. De NVWA bevestigt de concept-dagvaarding te hebben ontvangen, dat geeft partijen in principe een paar weken de ruimte om onderling tot een oplossing te komen. Pas als een definitieve dagvaarding is gestuurd, wordt er een rechtszaak aanhangig gemaakt.

NVWA wacht af

Volgens een NVWA-woordvoerder onderneemt de autoriteit op dit moment geen actie. “We wachten de dagvaarding af”, aldus de woordvoerder van de autoriteit.

“LTO zal het niet gemakkelijk krijgen om aan te tonen dat NVWA verwijtbaar nalatig heeft gehandeld”, stelt advocaat Peter Goumans van Hekkelman Advocaten in Nijmegen. “Er zijn in deze zaak maar twee meldingen geweest van mogelijk fipronilgebruik. NVWA krijgt vele meldingen binnen en je kunt niet alles meteen bekijken. Sommige zaken worden pas later opgepakt. De autoriteit moet steeds tot een belangenafweging komen. Wat echt verwijtbaar is hangt af van de feiten, en dat zal niet meevallen om met bewijzen te komen.”

 

Nalatigheid is moeilijk aan te tonen

Volgens Goumans zal LTO moeten aantonen of er daadwerkelijk verwijtbaar nalatig is gehandeld en of eerder ingrijpen tot minder schade zou hebben geleid. “Het gaat er bij verwijtbaar nalatig handelen om of er een goede afweging is gemaakt tussen de inschatting van de melding en het inzetten van de beschikbare middelen.”

Voor jurist Willem Bruil, gespecialiseerd in agrarisch recht, is het de vraag of de fipronilschade minder omvangrijk zou zijn geweest als de NVWA eerder aan de bel had getrokken. Bruil: “Het is niet zo dat er dan geen schade zou zijn geweest. Boeren waren al bezig – bewust of onbewust – het middel in hun stal te gebruiken. Dus het blijft de vraag hoeveel geringer eventueel de schade zou zijn geweest bij een eerder signaal van de NVWA. Dat is lastig om aan te tonen en om te berekenen.”

Geen inkoppertje

Dat LTO een procedure start tegen ChickFriend begrijpt Bruil wel. “Je klaagt degene aan waar wat te halen valt. Dat zie je wel meer, kijk naar het ongeluk in Haaksbergen met de monstertruck, daar werd ook de gemeente gedaagd en niet de bestuurder van de truck.”

Bij juristen zijn het over een ding wel eens. De uitspraak van Freek van Zoeren, plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de NVWA, in het tv-programma Nieuwsuur om een paar dagen geen eieren te eten was erg ongelukkig en zal zeker hebben bijgedragen aan de schade voor de eiersector.

Toch verwachten beide juristen geen gemakkelijke rechtszaak voor LTO. Goumans: “Deze zaak is zeker geen inkoppertje.”

 
 
 

Inloggen op de ledenportal