Boerderij: Nederlandse boer is het beste opgeleid

04-01-2018

De Nederlandse boer is het beste opgeleid, vergeleken met boeren uit andere lidstaten in de Europese Unie.

Volgens een rapport van Europese Unie over de landbouw in 2017 heeft 64% van de Nederlandse boeren twee jaar of langer een landbouwgerichte opleiding of cursus gevolgd. Ook onze oosterburen in Duitsland scoren hoog.

Veel praktijkervaring in Europa
Europees gezien vertrouwt 71% van de agrarische bedrijfshoofden op hun praktijkervaring, zij hebben dus geen landbouwgericht onderwijs gevolgd. In Nederland is dat minder dan 30%.

Het algemene opleidingsniveau van de Nederlandse boer is iets hoger dan het gemiddelde van de 28 EU-lidstaten. In ons land heeft meer dan de helft een diploma op middelbaar niveau, 14% van de boeren heeft een hbo- of wo-opleiding afgerond. Buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk scoren het hoogste in deze laatste categorie, met percentages boven de 20.

Weinig vrouwen werkzaam in de landbouw
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de sector. Ongeveer 1 op de 3 vrouwelijke Europeanen verdient haar geld in de landbouw. In de ‘top’ van de Nederlandse sector is het beeld nog schever. Slechts 5% van de bedrijfsleiders en bedrijfshoofden is vrouw.

In totaal verdienen 10 miljoen Europeanen hun boterham in de landbouw. Dat is 4,4% van de totale beroepsbevolking. De meesten van hen, bijna 60%, zijn tussen de 40 en 65 jaar. De groep 65-plussers in de landbouw beslaat 9% van het totaal. Portugal spant hierin de kroon: meer dan 40% valt in deze oudste leeftijdscategorie. Daarnaast is in Ierland, Kroatië, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk een groot deel van de landbouwers ouder dan 65 jaar.

 
 

Inloggen op de ledenportal