Pluimveeweb: Internetconsultatie AVV tot en met 19 januari

16-01-2018

Tot 19 januari kunnen reacties op de internetconsultatie op de Algemeen Verbindend Verklaring ingediend worden. Met de AVV kunnen bij alle Nederlandse pluimveehouders financiële bijdragen worden geïnd voor collectieve doelen.

De brancheorganisaties OVONED en PLUIMNED hebben in september 2017 een aanvraag tot een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de onderzoek en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector.

Collectieve afspraken
De Algemeen Verbindend Verklaring houdt in dat het programma geldt voor alle bedrijven in de sector en dat iedere pluimveehouder daaraan meebetaalt. Het doel van een AVV is ondersteuning van collectieve afspraken in de sector. „Denk hierbij aan onderzoek of monitoring naar bijvoorbeeld Coryza of ILT. Als individuele pluimveehouder kun je last hebben van uitbraken in de omgeving en wil je voorkomen dat besmettingen verder verspreiden. Daar heb je informatie en handvaten voor nodig”, licht Alex Spieker toe.

„Als pluimvee Nederland b.v. zijn we voor 70 procent van de afzet afhankelijk van export. Daarom is het belangrijk dat we zaken die buiten de verantwoording van ketenorganisaties vallen goed regelen. Voorheen inde het Productschap deze bijdragen”, zegt Alex Spieker, beleidsmedewerker Avined. Als exportland moeten we blijven innoveren, dat doet het buitenland ook.

Reacties mogelijk
Tot en met 19 januari kan iedereen via de website Overheid.nl reageren op de AVV-aanvragen van de Pluimveesector. Bij toekenning van deze AVV worden niet aangesloten marktdeelnemers (pluimveehouders zonder LTO of NVP lidmaatschap) verplicht zich te registreren en bedrijfsgegevens te verstrekken aan deze brancheorganisaties en zijn dan ook verplicht om mee te betalen aan het volledige onderzoeksprogramma. Een internetconsultatie is verplicht binnen EU. „Juridisch gezien kunnen wij als organisatie de niet aangesloten pluimveehouders bij LTO/NOP of NVP, niet benaderen. Samen werken is belangrijk; dat hebben we het afgelopen jaar weer gezien bij de fipronilcrisis en vogelgriep”, zegt Alex Spieker.

Opstart in 2018 verwacht
Als de AVV is goedgekeurd worden, volgens het AVV-besluitvormingsproces, stappen doorlopen om de heffing over 2018 vast te stellen. Omdat al enige jaren wordt gewacht op de AVV goedkeuring zijn al een paar projecten besproken in afwachting van de goedkeuring. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar reductie van fijnstof, ESBL verspreiding in de pluimveevleesketen en preventie van vogelgriep.

Op avined.nl kunt u meer informatie vinden over de onderzoek- en innovatieagenda, het bepalen van de heffing en hoe beslissingen worden genomen. Ook kunt u er een kennisvraag indienen. „Pluimveehouders komen niet in een afhankelijke positie. Met de AVV kunnen zij richting geven aan de invulling van het programma”, aldus Alex Spieker.
 
Tekst:Monique van Loon

 
 

Inloggen op de ledenportal