Boerderij: Meststof blijkt fipronil af te breken

18-01-2018
W. Pots Pluimveevangbedrijf & Stallenreiniging B.V. heeft een product dat goed blijkt te werken tegen fipronil in kippenstallen.

Het product – B 22 van Basagro in Oudenbosch – is een Canadees product dat Basagro onder een andere naam verkoopt als meststof, om micro-elementen toe te dienen aan planten via irrigatiewater. Het zure middel bevat koper-ionen, die een oxidatiereactie aangaan met fipronil, dat daardoor afbreekt.

Al half november bleek dat dit middel werkt tegen fipronil. Nadat Pots een lege met fipronil-besmette kippenstal op advies van Basagro-eigenaar Antoon Bastiaansen bij wijze van experiment had gesproeid, bleek het fipronil-gehalte in monsters van verschillende plekken in de stal fors lager te zijn dan in eerder genomen monsters. Ook was het meer gedaald dan na een behandeling met waterstofperoxide, wat toen algemeen werd geadviseerd tegen fipronil. Stallenreiniger Pots heeft nadien nog twee fipronil-stallen gereinigd met dit middel, ook weer met een flinke afname van de fipronil-gehalten tot gevolg.

Het middel mag worden gebruikt als reinigingsmiddel in stallen zónder dieren

Sindsdien hebben Pots en BasAgro samen met Ocion Water Sciences Europe in Oostvoorne, de Nederlandse vestiging van de Canadese fabrikant, onderzocht en navraag gedaan of het gebruik van het product in deze toepassing is toegestaan. Onlangs gaf de NVWA daarvoor groen licht: het middel mag worden gebruikt als reinigingsmiddel in stallen zónder dieren, onder voorwaarde dat het reinigingswater wordt opgevangen. Het reinigingsmiddel en/of het spoelwater zou ook de in mest aanwezige fipronil moeten kunnen reduceren, aldus Ocion Water Sciences Europe.

Volgens de toxicoloog van GD zouden oxiderende middelen (waartoe ook koper behoort) goed kunnen werken om fipronil chemisch af te breken. Dit geldt in theorie ook voor dit reinigingsmiddel.

Metingen door GD

Stallenreiniger Pots en BasAgro zeggen contact te hebben gehad met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) over dit product. De GD zal binnenkort bij een reiniging van een stal metingen verrichten.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal