Boerderij: Schouten noemt beelden pluimveehouderij Ongehoord ‘zorgwekkend’

07-02-2018

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) noemt de beelden die actiegroep Ongehoord zonder medeweten van pluimveehouders in stallen maakte, zorgwekkend.

De beelden werden in december 2017 gepubliceerd. “Ik wil echter niet op basis van deze enkele beelden een heel systeem afwaarderen. Ook factoren zoals het management van de pluimveehouder en ziektedruk zijn van grote invloed op het welbevinden van de dieren”, schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Frank Futselaar en Esther Ouwehand (PvdD).

Schouten schrijft dat ze op basis van de beelden moeilijk kan beoordelen of de korte fragmenten van dieren die vermoedelijk ernstig lijden of al in verre staat van ontbinding zijn een reëel beeld vormen van hetgeen zich in de stallen afspeelt. “Als dit het geval is, vind ik dat onacceptabel”, aldus Schouten.

Sterftecijfers in de pluimveehouderij
Schouten vindt dat veehouders moreel en wettelijk verplicht zijn om goed voor de dieren te zorgen en om de sterfte tot een minimum te beperken. “Het is aan de sector om naar oplossingen te zoeken om het leven van pluimvee te verbeteren”, vindt Schouten. Ze is graag bereid om met pluimveehouders en dierenbeschermers in gesprek te gaan als ze hier concrete voorstellen voor hebben.

Schouten laat weten dat de NVWA de afgelopen twee jaar op een aantal bedrijven heeft gecontroleerd, waar ook Ongehoord gefilmd heeft. Deze bedrijven werden bezocht voor controles van de ophokplicht en voor monstername in het kader van fipronil. Er zijn toen geen overtredingen geregistreerd.

Bij de actie van Ongehoord kwamen ook de sterftecijfers in de pluimveehouderij ter sprake. Het ministerie beschikt alleen over sterftecijfers uit KWIN. Daaruit blijkt dat het sterftepercentage in de biologische pluimveehouderij de laatste jaren is gedaald van 15,4% in 2009 naar 7% in 2016. “Verwondingen en uitval bij dieren zijn nooit helemaal te voorkomen, al krijgen zij de beste zorg en/of worden zij in kleine aantallen gehouden. Wel ben ik, net als de Dierenbescherming, van mening dat er nog verbeteringen kunnen plaatsvinden”, aldus Schouten.

 
 

Inloggen op de ledenportal