Pluimveeweb: Schouten blijft erbij: geen staatssteun voor fipronil-boeren

11-02-2018

Hoewel de EU staatssteun wel toestaat aan door fipronil getroffen bedrijven in België, ziet minister Schouten nog steeds geen mogelijkheid om dat in Nederland ook te doen. Donderdag legde ze uit waarom niet.

Toen in november bekend werd dat België toestemming voor het verlenen van staatssteun had gevraagd, en gekregen, vroegen Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (CU) waarom de Nederlandse regering telkens had verteld dat het van de Europese Commissie niet mag. Afgelopen donderdag gaf minister Schouten het antwoord.
In een brief aan de Tweede Kamer stelde zij:„De Europese Commissie stelt dat staatssteun als gevolg van een buitengewone gebeurtenis enkel van toepassing kan zijn op producenten die het slachtoffer zijn geworden van een situatie waarin hun verantwoordelijkheid op geen enkele wijze ter discussie kan worden gesteld.” Daarnaast, vertelde de minister, wil de Commissie ook voorkomen dat lidstaten producenten zo vergoeden voor de gevolgen van hun eigen nalatigheid.

Dega-16

Weliswaar konden pluimveehouders in Nederland netzomin als hun Belgische collega’s voorzien dat het middel dat Chickfriend gebruikte, fipronil bevatte, maar dat er Dega 16 in zat, was wel bekend. In België is dat middel wel toegelaten, schrijft Schouten, en in Nederland niet. De getroffen Nederlandse pluimveehouders hadden dit kunnen - en moeten - controleren, stelt de minister. En compensatie door de overheid, vervolgt ze, is niet aan de orde als de schade is veroorzaakt door private partijen. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf om over de hele keten te borgen dat voedsel veilig wordt geproduceerd en toe te zien op de geschiktheid van de middelen die op een bedrijf worden gebruikt.

Om dezelfde reden, vertelde ze tijdens een debat in de Tweede Kamer, op een vraag van Carla Dik-Faber, doet ze ook geen beroep op het Europese crisisfonds. De fipronilzaak valt niet onder de definitie van een crisis, maar is het gevolg van een private zaak tussen ondernemers.

Kamervragen

De SGP is het niet eens met de minister. Volgens die partij komt Dega-16 niet voor op de lijst van toegelaten biociden in België. Het Belgische FAVV wekt de indruk dat het een natuurlijk middel is op basis van plantenextracten, en dat daarom geen toelating vereist is. 
De SGP is van mening dat er wat Dega-16 betreft geen verschil is tussen Nederland en België. Het argument van de minister snijdt daarom geen hout, stelt de partij. Kamerlid Roelof Bisschop heeft daarom Kamervragen gesteld aan de minister. De partij verwacht daar antwoorden op voor het debat over dierziekten en antibioticabeleid van donderdag 15 februari.

Tekst:Wim van Gruisen

 
 

Inloggen op de ledenportal